Comencen les competicions de la Lliga Interna de Debat de la UB

L’edició d’enguany presenta dues novetats: la recuperació del tema variable en totes les fases i l'organització, en el marc de la lliga, del II Torneig de Discursos de la UB.
L’edició d’enguany presenta dues novetats: la recuperació del tema variable en totes les fases i l'organització, en el marc de la lliga, del II Torneig de Discursos de la UB.
Acadèmic
(19/02/2018)

Del 19 al 21 de febrer, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric acull la dotzena edició de la Lliga Interna de Debat de la Universitat de Barcelona, que organitzen lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant, i que està oberta a tots els estudiants de la Universitat. Fins al 20 de febrer es faran les proves eliminatòries. El dia 21, al matí, tindran lloc la semifinal i la final, i a la tarda, se celebrarà el II Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.

L’edició d’enguany presenta dues novetats: la recuperació del tema variable en totes les fases i l'organització, en el marc de la lliga, del II Torneig de Discursos de la UB.
L’edició d’enguany presenta dues novetats: la recuperació del tema variable en totes les fases i l'organització, en el marc de la lliga, del II Torneig de Discursos de la UB.
Acadèmic
19/02/2018

Del 19 al 21 de febrer, lʼAula Magna de lʼEdifici Històric acull la dotzena edició de la Lliga Interna de Debat de la Universitat de Barcelona, que organitzen lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant, i que està oberta a tots els estudiants de la Universitat. Fins al 20 de febrer es faran les proves eliminatòries. El dia 21, al matí, tindran lloc la semifinal i la final, i a la tarda, se celebrarà el II Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona.

La Lliga de Debat de la UB és una competició lúdica i formativa en què els equips, formats per alumnat universitari dels diversos ensenyaments de la Universitat i liderats per un capità, sʼenfronten en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat des de lʼorganització. En lʼedició dʼenguany sʼhi han inscrit vuit equips, integrats per estudiants de les facultats de Dret, Economia i Empresa, Filosofia, Física, Geografia i Història, i Matemàtiques i Informàtica, que sʼenfrontaran, agrupats en equips de dos a cinc participants, en rondes eliminatòries amb emparellaments a lʼatzar.

Com a novetat, la lliga recupera la mecànica dʼedicions anteriors i incorpora el tema variable a totes les fases. Això implica que tant el tema com la posició que hauran de defensar els participants —a favor o en contra— es coneixerà vint-i-cinc minuts abans de lʼinici dels debats. Aquesta mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als concursants demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic i davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. Els dos equips amb més bona puntuació sʼenfronten en la final per decidir el primer i el segon lloc. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió. Els guanyadors de la competició representaran la Universitat de Barcelona en la XIII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives dʼUniversitats.

La pràctica del debat és una activitat que permet millorar lʼoratòria i la retòrica, atorga seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. El debat també permet que els estudiants adquireixin i posin en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. Tot plegat fa que aquesta activitat, reconeguda amb un crèdit ECTS, tingui un potencial formatiu elevat.

Pel que fa al II Torneig de Discursos de la Universitat de Barcelona, hi podran competir tots els participants en la lliga interna. En la fase classificatòria, el tema del discurs és lliure. Els millors passaran a quarts i, a partir dʼaquí, el tema sʼassignarà a lʼatzar dʼentre els que proposi el jurat.

Hi ha en joc participar en la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives

La XII Lliga Interna de Debat de la UB serveix per escollir lʼequip que representarà la Universitat en la XIII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives, que tindrà lloc a la Universitat Miguel Hernández dʼElx, del 16 al 19 dʼabril.
 
Més informació, al web de la Lliga Interna de Debat de la UB