Claustre Universitari ordinari, divendres 4 de març

El Paranimf de la UB.
El Paranimf de la UB.
Institucional
(03/03/2016)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, convoca una sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc aquest divendres, 4 de març, a les 9 h, en primera convocatòria, i a les 9.30 h, en segona convocatòria, al Paranimf de lʼEdifici Històric, amb lʼordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de 18 de desembre de 2014 i de la sessió extraordinària de 18 de febrer de 2015.

2. Informe del rector.

3. Informació sobre la Reforma dʼestructures acadèmiques.

4. Novetats dʼordenació acadèmica.

5. Informe del síndic de greuges 2014-2015.

6. Informe de seguiment del Pla de sostenibilitat de la UB.

7. Torn obert de paraules.

 

El Paranimf de la UB.
El Paranimf de la UB.
Institucional
03/03/2016

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, convoca una sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc aquest divendres, 4 de març, a les 9 h, en primera convocatòria, i a les 9.30 h, en segona convocatòria, al Paranimf de lʼEdifici Històric, amb lʼordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de 18 de desembre de 2014 i de la sessió extraordinària de 18 de febrer de 2015.

2. Informe del rector.

3. Informació sobre la Reforma dʼestructures acadèmiques.

4. Novetats dʼordenació acadèmica.

5. Informe del síndic de greuges 2014-2015.

6. Informe de seguiment del Pla de sostenibilitat de la UB.

7. Torn obert de paraules.