Cinc investigadors presenten els seus projectes de recerca en el I Simposi Postdoctoral UB - la Caixa

Participants en el simposi.
Participants en el simposi.
Recerca
(19/07/2017)

Aquest dimecres, 19 de juliol, té lloc el I Simposi Postdoctoral UB - la Caixa, a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona. Durant la jornada, s'han presentat recerques que duen a terme diversos investigadors contractats per la UB amb l'impuls de la Fundació Bancària la Caixa.

Participants en el simposi.
Participants en el simposi.
Recerca
19/07/2017

Aquest dimecres, 19 de juliol, té lloc el I Simposi Postdoctoral UB - la Caixa, a lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona. Durant la jornada, s'han presentat recerques que duen a terme diversos investigadors contractats per la UB amb l'impuls de la Fundació Bancària la Caixa.

Concretament, sʼhan explicat els projectes postdoctorals dʼÒscar Capdeferro, expert en mecanismes jurídics per lluitar contra la corrupció i promoure la bona administració; Eveline Chagas, que ha presentat la seva recerca sobre menors immigrants i les tasques i intervencions en inserció social; Irene Garcia, que ha parlat de lʼefecte de nivells elevats dʼolis vegetals en la dieta de lʼorada per millorar el cultiu dʼaquesta espècie i contribuir a innovar en els pinsos destinats a aquests peixos; Alba Guimerà, que ha fet una exposició sobre la sociologia de la literatura i el producte cultural, i Pablo Rivera, que ha explicat la seva recerca sobre lʼimpacte de la inserció de les tecnologies digitals als centres escolars catalans.

Ha presidit lʼacte el rector de la UB, Joan Elias, i també hi han intervingut la vicerectora de Personal Docent i Investigador, Mercè Pallàs, i Ignasi López, director de Ciència de lʼÀrea de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària la Caixa.

Lʼany passat la Fundació Bancària la Caixa va donar suport financer, mitjançant un conveni amb la Universitat de Barcelona, a la contractació de disset investigadors postdoctorals, entre els quals hi ha els cinc que presenten les seves recerques en el simposi. Per al curs vinent, està prevista la signatura dʼun nou conveni i la renovació dels ajuts.