Cinc de les universitats més grans dʼIberoamèrica refunden la seva aliança per impulsar lʼEspai Iberoamericà del Coneixement

 
 
(17/02/2023)

Divendres 17 de febrer ha tingut lloc lʼacte públic de constitució de la Unió Iberoamericana dʼUniversitats, una aliança formada per la Universitat de Buenos Aires, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat de São Paulo, la Universitat de Barcelona i la Universitat Complutense de Madrid.

 
 
17/02/2023

Divendres 17 de febrer ha tingut lloc lʼacte públic de constitució de la Unió Iberoamericana dʼUniversitats, una aliança formada per la Universitat de Buenos Aires, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat de São Paulo, la Universitat de Barcelona i la Universitat Complutense de Madrid.

La Unió Iberoamericana dʼUniversitats (UIU) és una xarxa formada per cinc universitats històriques dʼEspanya, lʼArgentina, Mèxic i el Brasil. Es tracta dʼinstitucions de caràcter generalista i vocació universal, de gran prestigi i amb una llarga trajectòria acadèmica i de recerca.

Lʼobjectiu de la UIU és fomentar la col·laboració acadèmica i científica, promoure la mobilitat estudiantil i docent, i contribuir al desenvolupament de lʼeducació superior a la regió iberoamericana. Amb més de 450.000 estudiants i 45.000 professors, les cinc institucions que formen la UIU destaquen per la seva excel·lència acadèmica, capacitat dʼinternacionalització, compromís social i aposta per la innovació. La UIU reflecteix, així mateix, la diversitat cultural i lingüística de la regió iberoamericana.

En aquesta nova etapa, la UIU pretén tenir un paper important en la recerca i el desenvolupament de solucions innovadores per abordar els reptes socials, econòmics i ambientals que es plantegen a lʼAgenda 2030 dels ODS .

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha afirmat que aquest nou impuls de la UIU, recollit en lʼacord signat, constitueix la base per optimitzar les sinergies de lʼaliança i augmentar així lʼimpacte favorable davant dels reptes que afronten com a universitats de referència. Així mateix, ha manifestat que aquest propòsit facilitarà la potencial incorporació de futurs socis, una vegada el projecte sʼhagi consolidat. «En el cas de la Universitat de Barcelona —ha explicat—, lʼacord és una peça clau en lʼestratègia dʼinternacionalització i contribueix de manera decisiva al propòsit de continuar construint una universitat de referència amb una projecció i un impacte globals». 

Antecedents

El 23 de juny de 2016, es va signar el primer conveni marc de la Unió Iberoamericana dʼUniversitats entre les universitats de Buenos Aires, Nacional Autònoma de Mèxic i de São Paulo (aliança acadèmica llatinoamericana) i les universitats de Barcelona i Complutense de Madrid (aliança estratègica).

En el marc dʼaquesta unió, sʼhan executat accions dʼinterès per a la visió estratègica i el futur de lʼeducació superior pública i la recerca de totes les universitats que la integren, com les escoles sobre diferents temàtiques, projectes de recerca, mobilitat i dʼaltres que sʼestan desenvolupant actualment.