Cinc centres educatius del Barcelonès i el Baix Llobregat competeixen a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat

La fase classificatòria de la UB a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives es farà en línia aquest dijous, 11 de març.
La fase classificatòria de la UB a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives es farà en línia aquest dijous, 11 de març.
Institucional
(10/03/2021)

La Universitat de Barcelona celebra aquest dijous, 11 de març, la fase classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives corresponent a lʼedició del 2021. Hi participaran 38 alumnes de secundària i batxillerat dels centres Betània Patmos, INS Caterina Albert i INS Jaume Balmes, tots tres de la ciutat de Barcelona; el Col·legi Pare Enric dʼOssó, de lʼHospitalet de Llobregat, i el centre Creixen Povill Olesa, dʼOlesa de Montserrat (Baix Llobregat).

La fase classificatòria de la UB a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives es farà en línia aquest dijous, 11 de març.
La fase classificatòria de la UB a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives es farà en línia aquest dijous, 11 de març.
Institucional
10/03/2021

La Universitat de Barcelona celebra aquest dijous, 11 de març, la fase classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives corresponent a lʼedició del 2021. Hi participaran 38 alumnes de secundària i batxillerat dels centres Betània Patmos, INS Caterina Albert i INS Jaume Balmes, tots tres de la ciutat de Barcelona; el Col·legi Pare Enric dʼOssó, de lʼHospitalet de Llobregat, i el centre Creixen Povill Olesa, dʼOlesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Aquesta és la primera edició virtual de la Lliga de Debat, en què universitats i centres educatius han hagut dʼadaptar-ne el format atès el context sanitari. Així, lʼoratòria digital i les competències de comunicació associades a contextos en línia han entrat a formar part del projecte educatiu dels centres participants en aquest curs 2020-2021. Aquest desplegament curricular ha estat possible, dʼuna banda, gràcies a la implicació de les universitats, que han organitzat tallers formatius sobre reptes i estratègies de lʼoratòria en línia adreçats als docents. Dʼaltra banda, el mateix professorat ha estat qui ha introduït la temàtica a lʼaula i ha preparat lʼalumnat durant els darrers mesos perquè siguin capaços dʼemetre una comunicació persuasiva i eficaç en lʼentorn digital, parant atenció tant als aspectes de contingut del discurs com del context en línia.

Cada equip participant en la fase classificatòria de la UB haurà de fer un total de quatre debats sobre el tema central de la competició: «És compatible el creixement global de lʼeconomia amb el respecte al medi ambient?». Lʼalumnat participant haurà de ser capaç de mostrar-se tant a favor com en contra del tema, ja que en cada debat haurà de canviar la seva posició. Els debats tindran una durada de 16 minuts i es faran en sales virtuals.

La competició tindrà un equip guanyador i un estudiant que serà nomenat millor orador. El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps del coneixement, valorarà capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, i aspectes formals de lʼexposició i posada en escena.

Lʼactivitat a la UB està organitzada pel Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE), amb el suport del Vicerectorat dʼEstudiants i Participació i lʼAssociació de Debat de la Universitat (ADUB). Lʼequip guanyador representarà la UB en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, que tindrà lloc del 13 al 23 dʼabril i enfrontarà els 15 equips classificats a les fases locals prèvies organitzades per les universitats Abat Oliba CEU, dʼAlacant, dʼAndorra, Autònoma de Barcelona, de Barcelona, de Girona, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández dʼElx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de València i de Vic - Central de Catalunya.

Adquisició d'habilitats comunicatives

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives sʼadreça a lʼalumnat de 4t dʼESO, batxillerat (i equivalents) i cicles formatius dʼentre 15 i 18 anys. Hi poden participar centres de tots els territoris de parla catalana (Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Franja de Ponent, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya). Lʼobjectiu de la competició és millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar lʼadquisició de competències transversals, com la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, lʼanàlisi, la construcció dʼun discurs i la planificació i presa de decisions. A més, la lliga proveeix el professorat dʼuna eina dʼinnovació docent i crea un espai de col·laboració entre els nivells dʼeducació secundària i superior.