Cicle de debats de lʼObservatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària

La primera sessió del cicle de debats serà el 29 d'abril.
La primera sessió del cicle de debats serà el 29 d'abril.
Recerca
(22/04/2021)

Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària de la Universitat de Barcelona, creat fa un any, inicia el 29 dʼabril la seva primera activitat divulgativa adreçada al públic. Es tracta dʼun cicle de debats sobre la previsió social complementària, és a dir, el conjunt dʼactuacions per complementar les pensions públiques des de la iniciativa empresarial i individual.

La primera sessió del cicle de debats serà el 29 d'abril.
La primera sessió del cicle de debats serà el 29 d'abril.
Recerca
22/04/2021

Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària de la Universitat de Barcelona, creat fa un any, inicia el 29 dʼabril la seva primera activitat divulgativa adreçada al públic. Es tracta dʼun cicle de debats sobre la previsió social complementària, és a dir, el conjunt dʼactuacions per complementar les pensions públiques des de la iniciativa empresarial i individual.

La primera sessió del cicle tractarà de les darreres recomanacions sobre previsió social complementària en la Comissió del Pacte de Toledo del Congrés dels Diputats i en els pressupostos generals de lʼEstat del 2021. Hi participaran M. Francisca Gómez-Jover Torregrosa, subdirectora general dʼOrganització, Estudis i Previsió Social Complementària de la Direcció General dʼAssegurances i Fons de Pensions; Maria Mercè Perea i Conillas, portaveu del Grup Socialista a la Comissió del Pacte de Toledo; Tomás Cabezón Casas, portaveu del Grup Popular a la Comissió del Pacte de Toledo; Pilar González de Frutos, vicepresidenta de la CEOE i presidenta dʼUNESPA; Miguel Ángel Martínez-Aldama, president dʼINVERCO, i Carlos Bravo Fernández, secretari confederal de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO.

Lʼoctubre del 2020, la Comissió del Pacte de Toledo del Congrés dels Diputats va recuperar la via del consens, trencada des del 2013, i va aprovar vint-i-una noves recomanacions. Els eixos principals dʼaquesta revisió del Pacte són la recuperació de lʼIPC com a referència per revalorar les pensions, acostar lʼedat real de jubilació a la legal i el compromís de sanejar el dèficit de la Seguretat Social abans de finalitzar el 2023, amb els ulls posats en la sostenibilitat del sistema públic de pensions i la suficiència de les seves prestacions. En relació amb la previsió social complementària, cal destacar que «sʼaposta per incentivar els plans de pensions dʼocupació sorgits de la negociació col·lectiva».

Cinc debats més El cicle de debats continuarà amb les sessions següents:

• Les EPSV, un model basc de previsió social complementària (17/06/2021)

• La previsió social complementària a Catalunya (30/09/2021)

• Llibre blanc de la previsió social complementària a Catalunya (18/11/2021)

• Previsió social complementària i diàleg social a Catalunya (24/02/2022)

LʼObservatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària té com a objectiu fomentar les activitats de recerca interdisciplinària i docents en aquest àmbit. La seva voluntat és influir, a nivell social, en el debat que sʼestà produint a lʼentorn de la reforma dels sistemes de pensions a Europa en general i a Espanya en particular.

LʼObservatori té el suport de les principals organitzacions relacionades amb la previsió social complementària: patronals (UNESPA, INVERCO, PIMEC i Fepime), associacions sindicals (CCOO Catalunya i UGT Catalunya) i associacions professionals (Col·legi dʼActuaris de Catalunya, Col·legi de Mediadors dʼAssegurances de Barcelona, Aedipe Catalunya, ICEA, OCOPEN).