El maltractament infantil altera lʼactivitat de lʼeix HHA en etapes primerenques del desenvolupament

D'esquerra a dreta, les investigadores Laia Marques Feixa i Lourdes Fañanás.
D'esquerra a dreta, les investigadores Laia Marques Feixa i Lourdes Fañanás.
Recerca
(16/09/2021)

Un article publicat a la revista Psychological Medicine corrobora lʼexistència dʼalteracions neurobiològiques en etapes primerenques del desenvolupament en menors dʼedat exposats a maltractament. El treball té com a primera autora la investigadora Laia Marques Feixa, de la Facultat de Biologia, lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB) i el CIBER de Salut Mental (CIBERSAM), i ha estat desenvolupat en col·laboració amb lʼEPI-Young Stress Group del CIBERSAM.

D'esquerra a dreta, les investigadores Laia Marques Feixa i Lourdes Fañanás.
D'esquerra a dreta, les investigadores Laia Marques Feixa i Lourdes Fañanás.
Recerca
16/09/2021

Un article publicat a la revista Psychological Medicine corrobora lʼexistència dʼalteracions neurobiològiques en etapes primerenques del desenvolupament en menors dʼedat exposats a maltractament. El treball té com a primera autora la investigadora Laia Marques Feixa, de la Facultat de Biologia, lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB) i el CIBER de Salut Mental (CIBERSAM), i ha estat desenvolupat en col·laboració amb lʼEPI-Young Stress Group del CIBERSAM.

«Els infants i adolescents que han patit maltractament infantil per part dʼadults mostren alteracions, ja en edats primerenques, en lʼeix hipotalàmic-hipofisiari-adrenal (HHA), un dels principals mecanismes biològics de regulació de lʼestrès, explica Laia Marques, que és membre del Grup de Recerca en Gens, Ambient i Desenvolupament, liderat per la catedràtica Lourdes Fañanás Saura, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la UB. «A més —afegeix—, sʼha observat una relació dosi-efecte en aquests infants, de manera que els que han patit experiències de maltractament més greus mostren més alteracions en el funcionament de lʼeix HHA».

A diferència dʼaltres estudis, aquest treball també inclou la freqüència de lʼexposició al maltractament com una variable de risc que sʼha de tenir en compte. Lʼestudi demostra que els subjectes exposats a maltractament infantil durant més temps presenten una disfunció més gran en lʼeix HHA, independentment de la severitat de les experiències que hagin patit.

Maltractament en la infància i trastorns mentals

Les experiències de maltractament durant la infància sʼhan relacionat clàssicament amb el desenvolupament de trastorns mentals, tant al principi de la vida com en lʼedat adulta. Així mateix, les persones amb diagnòstic psiquiàtric que refereixen haver patit maltractament durant la infància constitueixen un subtipus de pacients clínicament diferent amb més mal pronòstic. En concret, solen presentar un inici més primerenc del trastorn mental, una simptomatologia més greu, més comorbiditat, pitjor resposta al tractament psicològic i farmacològic, així com més temptatives suïcides i períodes més llargs dʼhospitalització.

«Recerques anteriors en adults constaten una clara relació dosi-efecte entre les experiències adverses i el risc de trastorn mental», declara Lourdes Fañanás Saura, investigadora principal del grup del CIBERSAM. «No obstant això, els estudis en població infantojuvenil són més escassos i estan centrats únicament en els casos més greus, amb infants atesos per serveis de protecció al menor». A més, els mecanismes neurobiològics subjacents a aquesta associació continuen en bona part sense haver estat descrits.

Les investigadores expliquen que «els infants i adolescents amb història de maltractament expressen uns nivells més alts dʼansietat i mostren una hiperactivació en el funcionament basal diürn de lʼeix HHA, amb uns nivells elevats de cortisol a la nit». La hipercortisolèmia és un factor de risc ben conegut i, segons les autores, «podria suposar una hiperactivació de lʼestat de vigilància en aquests infants i adolescents, fet que provocaria disfuncions en el cicle de son-vigília, entre altres efectes».

En aquest treball hi han participat infants i adolescents amb trastorns mentals i sense, exposats i no exposats a maltractament infantil. Els participants van ser estudiats mitjançant el Trier social stress test for children (TSST-C), una prova dʼestrès agut que permet explorar la reactivitat de lʼeix HHA davant situacions dʼestrès psicosocial. Tal com indiquen les investigadores de la UB i del CIBERSAM, «mentre que els participants sense història de maltractament (amb o sense psicopatologia) presentaven un augment dels nivells de cortisol després de lʼestrès agut (com era dʼesperar), els nens, nenes i adolescents amb història de maltractament van mostrar un eix HHA aplanat i hiporeactiu davant el factor estressant».

No obstant això, aquests nens i nenes manifestaven nivells dʼansietat elevats, mostrant una clara dissociació entre la seva percepció subjectiva dʼestrès i la seva resposta biològica. «Aquesta manca de plasticitat en els sistemes biològics podria tenir implicacions clíniques importants, que dificultarien la capacitat de gestionar i activar processos interns per fer front a situacions dʼestrès futures dʼuna manera òptima», asseguren les investigadores. «Aquest fet constituiria, doncs, un factor de risc per desenvolupar trastorns de la conducta o diferents psicopatologies», conclouen.

Un problema de salut global que sʼha de considerar en la història clínica

El maltractament infantil és un reconegut problema de salut global que també està associat a molts altres problemes mèdics. Caldria prendre en consideració les experiències de maltractament en la història clínica dels pacients, especialment en els infants i adolescents exposats a trauma complex, ja que això explicaria aspectes essencials de la resposta al tractament i del curs de la malaltia. La detecció i prevenció primerenca del maltractament infantil hauria de ser un objectiu recollit en els sistemes educatius i sanitaris, i també un motiu de preocupació de tota la societat.

Aquesta recerca sʼemmarca en un projecte finançat per lʼInstitut de Salut Carlos III i liderat per la catedràtica Lourdes Fañanás Saura, de la Universitat de Barcelona. Sʼha desenvolupat en col·laboració amb investigadors de sis unitats de psiquiatria infantil i juvenil, en concret del Complex Assistencial Benito Menni (Sant Boi de Llobregat), lʼHospital Clínic de Barcelona, lʼHospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid), lʼHospital Universitari Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid), lʼHospital Universitari dʼAraba - Santiago Apóstol (Vitòria) i lʼHospital de Dia per a Adolescents de Gavà, de la Fundació Orienta.

 

Article de referència:

Marques-Feixa, L.; Palma-Gudiel, H.; Romero, S.; Moya-Higueras, J.; Rapado-Castro, M.; Castro-Quintas, A.; Zorrilla, I.; Muñoz, M. J; Ramírez, M.; Mayoral, M.; Mas, A.; Lobato, M. J.; Blasco-Fontecilla, H.; Fañanás, L.; EPI-Young Stress GROUP. «Childhood maltreatment disrupts HPA-axis activity under basal and stress conditions in a dose-response relationship in children and adolescents». Psychological Medicine, juliol de 2021. DOI:10.1017/S003329172100249X