Carme Junyent, distingida amb la Creu de Sant Jordi 2019

Carme Junyent.
Carme Junyent.
Institucional
(30/04/2019)

Entre les 29 persones i 15 entitats que la Generalitat de Catalunya ha acordat distingir amb la Creu de Sant Jordi 2019 hi ha tres docents de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona: Carme Junyent, Joaquim Rafel i Virgil Ani. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya i es concedeix a persones o entitats que, pels seus mèrits, han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.

Carme Junyent.
Carme Junyent.
Institucional
30/04/2019

Entre les 29 persones i 15 entitats que la Generalitat de Catalunya ha acordat distingir amb la Creu de Sant Jordi 2019 hi ha tres docents de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona: Carme Junyent, Joaquim Rafel i Virgil Ani. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya i es concedeix a persones o entitats que, pels seus mèrits, han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural.

La Generalitat ha atorgat la Creu de Sant Jordi a la lingüista i professora Carme Junyent per la seva llarga trajectòria en lʼestudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món. El Govern destaca que Junyent ha mantingut un discurs crític respecte a la situació de la llengua catalana i, alhora, ha combatut els prejudicis lingüístics més estesos que frenen lʼaugment de nous parlants. Finalment, el comunicat emès subratlla que la professora és especialista en processos de minorització i en llengües de la immigració i que ha impartit nombrosos cursos i conferències i altres activitats de difusió arreu del país.

Els professors de la Universitat Joaquim Rafel i Virgil Ani, que actualment ja no estan en actiu, també han rebut la Creu de Sant Jordi. En el cas de Virgil Ani, que és professor, traductor i impulsor de la llengua i la literatura romaneses a Catalunya, es destaca la seva valuosa tasca dʼagermanament entre la cultura catalana i la romanesa. Així mateix, es valora la difusió que ha fet de les grans obres de la literatura catalana entre la romanofonia, a través de les seves traduccions al romanès dʼautors com Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, Pere Calders o Ramon Llull. Actualment, Virgil Ani és president electe de la Societat Dante Alighieri de Romania i de la Societat Romanesocatalana Ramon Llull.

En relació amb el lingüista i professor Joaquim Rafel, la Generalitat de Catalunya ha reconegut la seva tasca docent i de recerca. Ha estat el director del Diccionari de freqüències i del Diccionari del català contemporani, elaborat a partir del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana i per al qual es va constituir una base de dades lexicogràfica. Des de la màxima ambició i complexitat científiques, en conjunt, la seva tasca representa una vitalització rigorosa en la creació de camps lexicogràfics que sʼhan erigit com a model per a dʼaltres grans llengües de cultura. Les seves obres han situat la lingüística catalana al nivell de les comunitats científiques més avançades, oferint noves possibilitats de recerca als especialistes i noves eines de consulta als professionals de la llengua i a la ciutadania en general.

Vegeu la nota de premsa amb totes les persones guardonades.