CaixaImpulse finança dos projectes de recerca de la UB per al diagnòstic de la sèpsia i el tractament de lʼAlzheimer

Investigadors del Grup de Recerca de Sistemes d’Instrumentació i Comunicació (SIC).
Investigadors del Grup de Recerca de Sistemes d’Instrumentació i Comunicació (SIC).
Recerca
(27/07/2017)

El Grup de Recerca de Sistemes dʼInstrumentació i Comunicació (SIC) de la Facultat de Física està desenvolupant, amb finançament del programa CaixaImpulse, un sistema de diagnòstic prop del pacient (point of care) que permetrà diagnosticar la sèpsia de manera ràpida i àgil. Dʼaltra banda, investigadors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació també han rebut un ajut CaixaImpulse per obtenir un nou fàrmac, primer en la seva tipologia, que ajudi a pal·liar la inflamació al cervell, un dels trets característics associats a la malaltia dʼAlzheimer. En els dos casos són projectes gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera.

Investigadors del Grup de Recerca de Sistemes d’Instrumentació i Comunicació (SIC).
Investigadors del Grup de Recerca de Sistemes d’Instrumentació i Comunicació (SIC).
Recerca
27/07/2017

El Grup de Recerca de Sistemes dʼInstrumentació i Comunicació (SIC) de la Facultat de Física està desenvolupant, amb finançament del programa CaixaImpulse, un sistema de diagnòstic prop del pacient (point of care) que permetrà diagnosticar la sèpsia de manera ràpida i àgil. Dʼaltra banda, investigadors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació també han rebut un ajut CaixaImpulse per obtenir un nou fàrmac, primer en la seva tipologia, que ajudi a pal·liar la inflamació al cervell, un dels trets característics associats a la malaltia dʼAlzheimer. En els dos casos són projectes gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera.

Pel que fa al projecte del grup SIC, cal dir que els sistemes de diagnòstic prop del pacient representen el futur en la detecció de malalties que requereixen uns resultats ràpids i precisos. A curt termini, aquestes tecnologies permetran fer un diagnòstic dins de lʼambulància o, fins i tot, fer el seguiment dʼun malalt des de casa, amb la qual cosa les visites a la consulta es reduiran únicament a situacions realment necessàries. En el sector mèdic hi ha una necessitat imperiosa de trobar dispositius que agilitin els processos de diagnòstic, que siguin fàcils dʼutilitzar, que ofereixin molta precisió i que, a més, siguin portàtils. Aquests tipus de dispositius poden ser clau en afeccions en les quals un diagnòstic ràpid representa la diferència entre la vida i la mort del pacient, com pot passar en cas dʼun infart o de la sèpsia, una malaltia que si no es detecta i tracta a temps pot progressar ràpidament i posar en perill la vida del pacient.

El SIC desenvoluparà un dispositiu per a lʼanàlisi molecular basat en la mesura de la fluorescència de mostres. El dispositiu utilitza la mesura del temps de decaïment de la fluorescència en les mostres per fer un diagnòstic ràpid i precís. Lʼobjectiu és, doncs, aconseguir un diagnòstic ràpid, sense necessitat de processament posterior i amb un baix consum dʼenergia, tot en una solució portàtil de la mida dʼun telèfon mòbil que ofereixi diverses solucions depenent del context del malalt.

En el cas del projecte de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, es tracta de lluitar contra una malaltia que pateixen prop de cinquanta milions de persones arreu del món. Sʼespera que aquesta xifra es dupliqui cada vint anys a causa de lʼenvelliment de la població. Els tractaments actuals poden pal·liar-ne els símptomes, però són incapaços dʼaturar la progressió de la malaltia. Hi ha, doncs, una necessitat urgent de trobar tractaments per prevenir, o com a mínim endarrerir, lʼaparició dels danys fisiopatològics i el declivi cognitiu que genera la malaltia dʼAlzheimer.

Cadascun dels dos projectes ha rebut un dels 23 ajuts que lʼObra Social la Caixa i Caixa Capital Risc atorguen dins el programa CaixaImpulse. Aquest programa està dirigit a promoure i potenciar, per mitjà de la creació dʼempreses o acords de transferència, la translació a la societat del coneixement científic que sʼorigina en lʼàmbit de la recerca biomèdica en centres de recerca o universitats. El programa CaixaImpulse té també el suport de lʼEIT Health.