La ʻspin-offʼ Biocontrol Technologies obté autorització per vendre a la UE un fitosanitari biològic per a cultius comestibles

El T34 Biocontrol és un fungicida biològic per a plantes ornamentals i per a cultius de tomàquet, pebrot, bitxo i albergínia.
El T34 Biocontrol és un fungicida biològic per a plantes ornamentals i per a cultius de tomàquet, pebrot, bitxo i albergínia.
Recerca
(18/03/2016)

El Health and Safety Executive (HSE) del Regne Unit ha autoritzat lʼús a escala europea del T34 Biocontrol —un fungicida biològic desenvolupat per l'spin-off de la Universitat de Barcelona Biocontrol Technologies— per a plantes ornamentals i per a cultius de tomàquet, pebrot, bitxo i albergínia. Es tracta dʼun fitosanitari alternatiu als pesticides químics que conté espores de Trichoderma asperellum soca T34, un fong dʼorigen natural que ha demostrat una eficàcia excel·lent davant de malalties foliars i transmeses pel sòl.

Més informació

 

El T34 Biocontrol és un fungicida biològic per a plantes ornamentals i per a cultius de tomàquet, pebrot, bitxo i albergínia.
El T34 Biocontrol és un fungicida biològic per a plantes ornamentals i per a cultius de tomàquet, pebrot, bitxo i albergínia.
Recerca
18/03/2016

El Health and Safety Executive (HSE) del Regne Unit ha autoritzat lʼús a escala europea del T34 Biocontrol —un fungicida biològic desenvolupat per l'spin-off de la Universitat de Barcelona Biocontrol Technologies— per a plantes ornamentals i per a cultius de tomàquet, pebrot, bitxo i albergínia. Es tracta dʼun fitosanitari alternatiu als pesticides químics que conté espores de Trichoderma asperellum soca T34, un fong dʼorigen natural que ha demostrat una eficàcia excel·lent davant de malalties foliars i transmeses pel sòl.

Més informació