Barcelona, ciutat literària, teatral i cinematogràfica

Barcelona, ciudad de novela reuneix nou aportacions d’autors procedents d’àmbits diversos.
Barcelona, ciudad de novela reuneix nou aportacions d’autors procedents d’àmbits diversos.
Cultura
(19/04/2016)

Barcelona, ciudad de novela, a cura de Marisa Sotelo, mostra el procés a través del qual Barcelona es converteix en matèria narrativa en algunes de les obres més representatives de la literatura espanyola de la primera meitat del segle XX, així com en un espai teatral i cinematogràfic de referència.

Barcelona, ciudad de novela reuneix nou aportacions d’autors procedents d’àmbits diversos.
Barcelona, ciudad de novela reuneix nou aportacions d’autors procedents d’àmbits diversos.
Cultura
19/04/2016

Barcelona, ciudad de novela, a cura de Marisa Sotelo, mostra el procés a través del qual Barcelona es converteix en matèria narrativa en algunes de les obres més representatives de la literatura espanyola de la primera meitat del segle XX, així com en un espai teatral i cinematogràfic de referència.

El procés de construcció literària de Barcelona, que sʼinicia a la segona meitat del segle XIX i es consolida a partir de la creació del Premi Nadal als anys quaranta del segle XX, és el resultat dʼun diàleg històric molt complex entre diferents agents polítics, socioeconòmics i culturals, i constitueix el fil conductor dʼaquest llibre, que ofereix una visió interdisciplinària i polièdrica de la ciutat, com a escenari i protagonista de múltiples novel·les —des de Nada, La noria i Luciérnagas fins a El embrujo de Shanghai—, i també com a actiu centre editorial, espai escènic i imprescindible paisatge cinematogràfic i arquitectònic. El fet que Barcelona hagi estat declarada recentment Ciutat de la Literatura per la Unesco representa la culminació dʼaquest procés i convida a reflexionar sobre la presència de la ciutat en lʼimaginari cultural contemporani.

Barcelona, ciudad de novela reuneix nou aportacions dʼautors procedents dʼàmbits diversos. En el primer capítol, Rosa Navarro subratlla la importància que té Barcelona a Nada, de Carmen Laforet, com a escenari de lʼobra i també com a espai viscut per la protagonista, àlter ego de la narradora. A continuació, Adolfo Sotelo estudia lʼextraordinària activitat editorial de la ciutat a través de la figura de lʼeditor Josep Janés i dels vincles professionals i dʼamistat que sʼestabliren entre ell i Camilo José Cela, que buscava a Barcelona un editor de prestigi que apostés per les seves obres. Marta Cristina, per la seva banda, contextualitza La noria en la trilogia de Barcelona —juntament amb Los otros i La corriente— que Luis Romero escrigué entre 1951 i 1962, una de les visions de conjunt més àgils i precises de la vida de Barcelona en els anys posteriors a la Guerra Civil. Marisa Sotelo presenta Luciérnagas, dʼAna María Matute, com un dels millors relats sobre la Guerra Civil espanyola, que irromp en la vida dels personatges en el moment crucial del trànsit de lʼadolescència a la maduresa, mentre que Ana Rodríguez Fischer analitza lʼobra de Juan Marsé, constructor dʼuna Barcelona pròpia que sʼestén pels barris del Carmel, el Guinardó i Gràcia. Blanca Ripoll explica el paper fonamental que va tenir Barcelona en la recuperació i el desenvolupament de la novel·la espanyola en la immediata postguerra a lʼempar de lʼeditorial Destino i del Premi Nadal, que descobrí escriptors tan importants com Miguel Delibes, Carmen Martín Gaite i Rafael Sánchez Ferlosio.

Lʼenfocament literari dels primers sis capítols es complementa amb tres articles de tema divers. Si el dramaturg Sergi Belbel fa un recorregut per lʼescena teatral barcelonina des de finals del segle XIX fins a les primeres dècades del XX, lʼarquitecte José María García Fuentes mostra el procés de construcció del Barri Gòtic entre els anys vint i cinquanta del segle XX. Finalment, el cineasta José Luis Guerin recull lʼexperiència de la realització dʼEn construcción, un documental que aborda la transformació urbana i humana del barri xino barceloní.

Marisa Sotelo és professora del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona. Especialista en lʼobra dʼEmilia Pardo Bazán, ha estudiat també autors com Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja, Camilo José Cela, Ana M.ª Matute, Carmen Laforet i Gonzalo Torrente Ballester, i ha publicat part de lʼepistolari que mantingué Santiago Valentí Camp amb alguns dels autors més representatius del modernisme hispànic. És vicepresidenta de la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX i membre del consell assessor de les revistes La Tribuna. Cuadernos de Estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán i Anagnórisis. A Edicions de la Universitat de Barcelona ha publicat, juntament amb altres autors, Estéticas y estilos de la literatura española del siglo XIX (2014) y Desde ambas laderas. Culturas entre la tradición y la modernidad (2015).