Avenç important per conèixer lʼorigen i evolució de les cultures modernes africanes

Eines fetes d’os, perles i fragments d’ocre reelaborats, descoberts al jaciment de Panga ya Saidi, Kènia.
Eines fetes d’os, perles i fragments d’ocre reelaborats, descoberts al jaciment de Panga ya Saidi, Kènia.
Recerca
(24/03/2020)

Amb uns 78.000 anys dʼantiguitat, el jaciment arqueològic de Panga ya Saidi, a Kènia, és lʼúnic de la regió de lʼÀfrica oriental on es pot documentar, per primera vegada, els períodes que van des de lʼedat de pedra mitjana (Middle Stone Age, MSA) fins a lʼedat de pedra tardana (Late Stone Age, LSA). Ara, un article publicat a la revista Journal of Human Evolution analitza per primer cop materials trobats a Panga ya Saidi, com ossos treballats i amb incisions, fragments dʼocre, coralls, fòssils i perles elaborades amb la closca dʼous dʼestruç i amb petxines. Lʼestudi, firmat entre dʼaltres per Àfrica Pitarch, investigadora del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques de la UB (SERP-UB), suposa un avenç important per conèixer el desenvolupament de les primeres cultures modernes, lʼorigen de les quals es data a lʼÀfrica en lʼMSA i, en el cas dʼEuràsia, en el paleolític mitjà.

Eines fetes d’os, perles i fragments d’ocre reelaborats, descoberts al jaciment de Panga ya Saidi, Kènia.
Eines fetes d’os, perles i fragments d’ocre reelaborats, descoberts al jaciment de Panga ya Saidi, Kènia.
Recerca
24/03/2020

Amb uns 78.000 anys dʼantiguitat, el jaciment arqueològic de Panga ya Saidi, a Kènia, és lʼúnic de la regió de lʼÀfrica oriental on es pot documentar, per primera vegada, els períodes que van des de lʼedat de pedra mitjana (Middle Stone Age, MSA) fins a lʼedat de pedra tardana (Late Stone Age, LSA). Ara, un article publicat a la revista Journal of Human Evolution analitza per primer cop materials trobats a Panga ya Saidi, com ossos treballats i amb incisions, fragments dʼocre, coralls, fòssils i perles elaborades amb la closca dʼous dʼestruç i amb petxines. Lʼestudi, firmat entre dʼaltres per Àfrica Pitarch, investigadora del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques de la UB (SERP-UB), suposa un avenç important per conèixer el desenvolupament de les primeres cultures modernes, lʼorigen de les quals es data a lʼÀfrica en lʼMSA i, en el cas dʼEuràsia, en el paleolític mitjà.

Juntament amb la investigadora del SERP, també signen lʼarticle experts de la Universitat de Bordeus, lʼInstitut Max Planck, la Universitat Nacional dʼAustràlia, i els Museus Nacionals de Kènia. En lʼestudi es demostra que les principals innovacions culturals a lʼÀfrica oriental van aparèixer ara fa uns 67.000 anys i que es van anar diversificant en períodes posteriors. Un exemple concret dʼanàlisi són les perles elaborades a partir de trossos de closques dʼou dʼestruç, lʼobservació de les quals permet identificar lʼexistència de diversos artesans amb habilitats ben diferents.

És coneguda la gran variabilitat en lʼorigen de les innovacions culturals a lʼÀfrica oriental durant el període MSA i durant el seu desenvolupament posterior, en lʼLSA. Lʼestudi publicat ara proposa concretament que les trajectòries culturals documentades a Panga ya Saidi han estat influenciades tant per tradicions regionals com per fenòmens de difusió cultural i demogràfica. «És evident que els processos iniciats per les primeres aparicions de comportaments simbòlics en el període analitzat no formen un fet únic, sinó que més aviat es tracta de canvis en cascada en el marc de connexions regionals i diversificacions al llarg dels mil·lennis», sʼafirma en l'article. «Es van produir fenòmens poblacionals i dʼevolució regional encara per dilucidar», apunta Pitarch per explicar la necessitat de recerques posteriors.

Àfrica Pitarch és actualment investigadora postdoctoral Beatriu de Pinós (AGAUR) i les seves línies de recerca són, entre dʼaltres, lʼorigen i evolució de les tecnologies de producció artística paleolítiques a Europa i la caracterització geoquímica i traceològica de pigments emprats durant la transició del paleolític mitjà al superior a Europa, i de lʼedat de pedra mitjana a la tardana a lʼÀfrica oriental. 

Referència de lʼarticle:

DʼErrico, F.; Pitarch Martí, A.; Shipton, C.; Le Vraux, E.; Ndiema, E.; Goldstein, S.; Petraglia, M.D.; Boivin, N. «Trajectories of cultural innovation from the Middle to Later Stone Age in Eastern Africa: Personal ornaments, bone artifacts and ocher from Panga ya Saidi, Kenya», Journal of Human Evolution, 141 (2020) 102737. Doi: https://authors.elsevier.com/c/1aiUoAlZXFx49