Augmenta la qualitat laboral a Catalunya, segons un estudi elaborat pel Grup de Recerca AQR-IREA

(13/05/2008)
El Grup de Recerca Anàlisi Quantitativa Regional de la UB (AQR-IREA) conclou, en un estudi encarregat per l'empresa de treball temporal Manpower Professional, que la qualitat laboral va créixer entre els anys 2001 i 2006 un 7,8 % a Catalunya i un 9,6 % de mitjana a l'Estat espanyol. El treball posa de manifest que Catalunya és una de les zones amb més qualitat a la feina --seguida de la Rioja i les Balears-- i està especialment ben situada en dimensions com ara la diversitat i la no-discriminació, la inclusió i l'accés al mercat laboral o la igualtat i el gènere.
13/05/2008
El Grup de Recerca Anàlisi Quantitativa Regional de la UB (AQR-IREA) conclou, en un estudi encarregat per l'empresa de treball temporal Manpower Professional, que la qualitat laboral va créixer entre els anys 2001 i 2006 un 7,8 % a Catalunya i un 9,6 % de mitjana a l'Estat espanyol. El treball posa de manifest que Catalunya és una de les zones amb més qualitat a la feina --seguida de la Rioja i les Balears-- i està especialment ben situada en dimensions com ara la diversitat i la no-discriminació, la inclusió i l'accés al mercat laboral o la igualtat i el gènere.
L'estudi analitza l'evolució de l'index de qualitat laboral segons diferents variables com, per exemple, el sector laboral, assenyalant que el de «Serveis financers a empreses i lloguers» així com el d'«Energia, química, cautxú i metal·lúrgia» són els de major qualitat laboral; o la categoria professional, concloent que la de «Directius i professionals» presenten una qualitat notablement superior a la d'altres.