Aprovades noves mesures relatives a la COVID-19

 
 
Institucional
(24/12/2021)

Un cop publicada la resolució de la Generalitat de Catalunya per la qual entren en vigor noves restriccions per frenar lʼavenç de la sisena onada de COVID-19, el rector, Joan Guàrdia, amb data 23 de desembre ha dictat una resolució amb què estableix les mesures que regeixen a la Universitat de Barcelona fins al 6 de gener de 2022. Aquestes mesures preveuen el 100 % de treball a distància per al personal dʼadministració i serveis, llevat que la naturalesa de lʼactivitat no ho permeti i quan calgui garantir els serveis mínims essencials, que sʼhan de continuar prestant amb la mínima presencialitat possible. 

La resolució també estableix que els centres de la UB i les oficines de registre sʼhan de mantenir oberts en els horaris indicats, i que les biblioteques continuaran obertes els dies 2, 3, 4, 5, 8 i 9 de gener del 2022, per bé que queda suprimit lʼhorari nocturn. També es mantindran obertes les instal·lacions esportives els dies 3, 4 i 5 de gener, limitant-ne lʼaforament al 70 % i requerint, per a lʼaccés, el certificat sanitari de vacunació, de prova diagnòstica negativa o de recuperació de la COVID-19 durant els darrers sis mesos. 

 

 

 
 
Institucional
24/12/2021

Un cop publicada la resolució de la Generalitat de Catalunya per la qual entren en vigor noves restriccions per frenar lʼavenç de la sisena onada de COVID-19, el rector, Joan Guàrdia, amb data 23 de desembre ha dictat una resolució amb què estableix les mesures que regeixen a la Universitat de Barcelona fins al 6 de gener de 2022. Aquestes mesures preveuen el 100 % de treball a distància per al personal dʼadministració i serveis, llevat que la naturalesa de lʼactivitat no ho permeti i quan calgui garantir els serveis mínims essencials, que sʼhan de continuar prestant amb la mínima presencialitat possible. 

La resolució també estableix que els centres de la UB i les oficines de registre sʼhan de mantenir oberts en els horaris indicats, i que les biblioteques continuaran obertes els dies 2, 3, 4, 5, 8 i 9 de gener del 2022, per bé que queda suprimit lʼhorari nocturn. També es mantindran obertes les instal·lacions esportives els dies 3, 4 i 5 de gener, limitant-ne lʼaforament al 70 % i requerint, per a lʼaccés, el certificat sanitari de vacunació, de prova diagnòstica negativa o de recuperació de la COVID-19 durant els darrers sis mesos.