La UB crea la nova Facultat dʼEducació

Imatge del campus de Mundet.
Imatge del campus de Mundet.
Institucional
(05/06/2014)

El Consell de Govern de la UB, reunit avui dijous, 5 de juny, ha aprovat per unanimitat la creació de la nova Facultat dʼEducació, fruit de la unió de les facultats de Pedagogia i de Formació del Professorat. La creació del nou centre, que sʼemmarca en el procés de reforma de les estructures acadèmiques que sʼha obert al debat intern de la UB, persegueix un reforçament de la recerca i la docència en lʼàrea socioeducativa, i més visibilitat dins del sistema universitari i social, tant en lʼàmbit nacional com internacional. Amb la fusió, la UB se suma a la tendència generalitzada a Europa dʼagrupar en un sol centre tots els ensenyaments de lʼàmbit de lʼeducació.

Imatge del campus de Mundet.
Imatge del campus de Mundet.
Institucional
05/06/2014

El Consell de Govern de la UB, reunit avui dijous, 5 de juny, ha aprovat per unanimitat la creació de la nova Facultat dʼEducació, fruit de la unió de les facultats de Pedagogia i de Formació del Professorat. La creació del nou centre, que sʼemmarca en el procés de reforma de les estructures acadèmiques que sʼha obert al debat intern de la UB, persegueix un reforçament de la recerca i la docència en lʼàrea socioeducativa, i més visibilitat dins del sistema universitari i social, tant en lʼàmbit nacional com internacional. Amb la fusió, la UB se suma a la tendència generalitzada a Europa dʼagrupar en un sol centre tots els ensenyaments de lʼàmbit de lʼeducació.

La nova Facultat dʼEducació arrenca amb la suma dels ensenyaments impartits pels centres originaris: tres graus i vuit màsters oficials de Pedagogia, i dos graus i set màsters oficials de Formació del Professorat, que inclou també la doble titulació de Mestre dʼEducació Infantil i de Primària, així com diversos títols propis. També sumarà els departaments dʼun i altre centre —quatre de Pedagogia i cinc de Formació del Professorat—, més els adscrits a altres facultats de la UB però que imparteixen docència en aquests centres. Respecte als alumnes dʼuna i altra procedència, la nova Facultat sumarà els 2.700 estudiants de Pedagogia i els 3.100 de Formació del Professorat: un total de 5.800 alumnes.

Els objectius a partir dʼara, un cop la nova Facultat sigui aprovada pel Departament dʼEconomia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, són donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i esdevenir un referent en els àmbits educatiu i social; analitzar els ensenyaments que sʼofereixen i proposar nous postgraus, tenint presents les necessitats futures i també les necessitats de formació permanent, i, així mateix, estimular i crear instruments que afavoreixin la capacitat de transferència social del capital intel·lectual i humà de la nova Facultat amb tots els departaments implicats. Es continuarà aprofundint en la recerca i la seva aplicació per millorar els sistemes educatius i de benestar social i resoldre temes relacionats amb lʼeducació i el treball social. La nova Facultat impulsarà la creació de xarxes educatives i socials.

Durant el Consell de Govern, el degà de lʼactual Facultat de Formació del Professorat, Albert Batalla, la degana de la Facultat de Pedagogia, Anna Escofet, i el delegat del rector per coordinar tot el procés de creació del nou centre, Francesc Imbernón, han explicat tots els passos que sʼhan seguit fins a arribar a assolir aquesta nova Facultat. Tots tres sʼhan mostrat satisfets pels resultats del procés, que reforçarà la docència i recerca en aquest àmbit del coneixement, i han agraït el suport rebuts per la comunitat universitària i l'esforç que han fet totes les persones implicades. Batalla i Escofet han destacat que el centre que ara neix parteix d'una iniciativa impulsada pel rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, el 2011, juntament amb els dos degans.

De manera provisional, una comissió gestora donarà impuls al nou centre. Un cop sigui aprovat pel Departament dʼEconomia i Coneixement, es convocaran eleccions al Deganat.