El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla, nou degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla.
El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla.
Institucional
(22/07/2019)

El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla va prendre possessió del càrrec de degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en un acte que va tenir lloc el passat 19 de juliol. Trilla substitueix en el càrrec el també catedràtic Francesc Cardellach.

En el mateix acte també van prendre possessió els nous membres de l'equip deganal de la Facultat: Itziar de Lecuona, com a secretària Acadèmica del Campus Clínic; Santiago Ambrosio, com a secretari Acadèmic del Campus de Bellvitge; Ricard Cervera, com a vicedegà Acadèmic de Graus i Relacions Internacionals; Javier Ariza, com a vicedegà Acadèmic; M. Pilar Delgado, com vicedegana de la UFR Infermeria-Bellvitge; José Luis Rosa, com a vicedegà de Recerca (Campus Bellvitge); Josep M. Ustrell, com a vicedegà de la UFR Odontologia-Bellvitge, i Baldiri Prats, com a director de la UFR de Podologia.

El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla.
El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla.
Institucional
22/07/2019

El catedràtic de Salut Pública Antoni Trilla va prendre possessió del càrrec de degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut en un acte que va tenir lloc el passat 19 de juliol. Trilla substitueix en el càrrec el també catedràtic Francesc Cardellach.

En el mateix acte també van prendre possessió els nous membres de l'equip deganal de la Facultat: Itziar de Lecuona, com a secretària Acadèmica del Campus Clínic; Santiago Ambrosio, com a secretari Acadèmic del Campus de Bellvitge; Ricard Cervera, com a vicedegà Acadèmic de Graus i Relacions Internacionals; Javier Ariza, com a vicedegà Acadèmic; M. Pilar Delgado, com vicedegana de la UFR Infermeria-Bellvitge; José Luis Rosa, com a vicedegà de Recerca (Campus Bellvitge); Josep M. Ustrell, com a vicedegà de la UFR Odontologia-Bellvitge, i Baldiri Prats, com a director de la UFR de Podologia.

Trilla va destacar que «la feina ben feta de totes les persones implicades en lʼassistència, la docència i la recerca han portat la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB a ser la primera de lʼEstat i una de les millors de la UE en diferents classificacions internacionals que publiquen organismes independents». També va afirmar que tant el PDI com el PAS de la Facultat tenen com a objectiu treballar «per oferir el millor servei a lʼalumnat».

El nou equip, va explicar, «treballarà i col·laborarà amb les institucions sanitàries i amb els col·legis professionals en tot allò que pugui contribuir a assolir el perfil dels graduats que sʼadapti millor al que demana la societat en les diferents professions sanitàries, fet que constitueix el veritable repte de qualsevol facultat de medicina».

En relació amb els seus objectius, Trilla va detallar: «Tenim molts altres reptes al davant, com són demostrar la nostra capacitat dʼintroduir sempre els canvis necessaris (noves tecnologies docents, incloent-hi la realitat virtual i la simulació), planificar bé el relleu generacional de PDI i PAS, enfortir el respecte a la igualtat de gènere i la lluita decidida contra qualsevol forma de discriminació, buscar fórmules de conciliació de la vida familiar i professional, o disposar dʼespais adients i gestionar-los de la manera més eficient possible». Així mateix, va remarcar que vol que la Facultat sigui «capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic, sostenible energèticament i alineada amb el respecte i la millora del medi ambient». En definitiva, va dir el nou degà: «Ens volem obrir encara més a la societat que ens envolta, escoltar-la atentament i fer-la partícip de les nostres il·lusions, problemes i projectes».

«La divisa de la nostra Universitat —«Libertas perfundet omnia luce»— ens ha dʼajudar també a tenir una visió més global, més realista i solidària del món i de la nostra societat en particular», va assegurar Trilla, que va posar èmfasi en el fet que, «a la Facultat, hem de treballar i actuar sempre sota uns estàndards dʼètica molt alts, amb transparència i retiment de comptes».

La col·laboració i solidaritat entre lʼalumnat, el tracte educat i amable amb totes les persones i lʼaprenentatge de lʼempatia i de tots els valors del professionalisme sanitari són «objectius clau i, alhora, requeriments bàsics» per gaudir de les moltes oportunitats que ofereix la Facultat a tots els seus membres. El degà va concloure: «Estem compromesos a formar bones persones, que siguin professionals sanitaris excel·lents, compromesos i ètics».

Antoni Trilla (Barcelona, 1956) és catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública del Departament de Medicina i ha estat vicedegà acadèmic de la Facultat des del 2013. És cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de lʼHospital Clínic de Barcelona, professor investigador de lʼInstitut de Salut Global de Barcelona i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona. Llicenciat i doctorat per la UB, és especialista en medicina interna i en medicina preventiva i salut pública. Entre altres distincions, ha rebut la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que atorga la Generalitat de Catalunya, la Medalla Big Vang a la comunicació científica i el Premi dʼExcel·lència Professional del Col·legi de Metges. El 2018 va ser guardonat amb la V Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Entre les seves línies de recerca, cal esmentar la prevenció i control dʼinfeccions relacionades amb lʼassistència sanitària; la grip, les vacunes i la vacunació, i els procediments dʼaïllament i control de malalties altament transmissibles.

Relleu en la direcció dels instituts propis de la UB: IdRA i TransJus

En lʼacte del dia 19 també van prendre possessió del càrrec José Francisco García, professor del Departament dʼEnginyeria Química i Química Analítica, com a director de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua (IdRA), en substitució de Javier Martín Vide, catedràtic del Departament de Geografia.

Dʼaltra banda, Cristina González, catedràtica de Dret Privat, va prendre possessió del càrrec de directora de lʼInstitut de Recerca Jurídica (TransJus), en substitució de Juli Ponce, catedràtic del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari.