Antoni Segura, president del CIDOB

Antoni Segura.
Antoni Segura.
Institucional
(13/01/2017)

El catedràtic dʼHistòria Contemporània de la UB Antoni Segura ha estat nomenat president del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), un think tank independent dedicat a lʼestudi, la recerca i lʼanàlisi de temes internacionals. 

Antoni Segura.
Antoni Segura.
Institucional
13/01/2017

El catedràtic dʼHistòria Contemporània de la UB Antoni Segura ha estat nomenat president del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), un think tank independent dedicat a lʼestudi, la recerca i lʼanàlisi de temes internacionals. 

Antoni Segura ha estat director del Centre dʼEstudis Històrics Internacionals (CEHI) de la UB fins el setembre del 2016. Especialitzat en el món actual, i concretament en lʼanàlisi de conflictes, és autor i editor de nombrosos llibres, entre els quals destaquen Más allá del islam (Alianza Editorial, Madrid, 2001); Aproximació al món islàmic. Des dels orígens fins als nostres dies (Edicions UOC - Pòrtic, Barcelona, 2002); Irak en la encrucijada (RBA, Madrid, 2003); Senyors i vassalls del segle XXI (La Campana, Barcelona, 2004); Euskadi: crònica dʼuna desesperança (LʼAvenç, Barcelona, 2009), o Hablemos de reconciliación (Edicions UB, 2013). Entre els seus articles de recerca figuren treballs dedicats a lʼevolució dels conflictes armats al llarg del segle XX, el desenvolupament de nous moviments socials i polítics a Espanya, les primaveres àrabs, lʼEstat Islàmic, la crisi dels refugiats i la islamofòbia. Segura és membre del Consell Assessor de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), membre del Consell Assessor de la Casa Àrab - Institut Internacional dʼEstudis Àrabs i del Món Musulmà i membre de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau.

Creat el 1973 com a Centre de Documentació Internacional de Barcelona i convertit en fundació privada des del 1979, el CIDOB treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics —des de la ciutadania fins a les organitzacions internacionals— informació i idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món més segur, lliure i equitatiu per a les persones.