Ajudant el cervell a autoregenerar-se

La recerca, publicada a la revista <i>Biomaterials</i>, està dirigida per la professora Soledad Alcántara.
La recerca, publicada a la revista Biomaterials, està dirigida per la professora Soledad Alcántara.
Recerca
(01/04/2014)

Un equip dʼexperts en regeneració de teixits de la UB, lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i la UPC ha desenvolupat un implant que estimula la regeneració del teixit cerebral, especialment en casos de lesions pre i postnatals. La recerca, publicada a la revista Biomaterials, està dirigida per la Dra. Soledad Alcántara, professora del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental i cap del Grup de Desenvolupament Neural de la UB.

La recerca, publicada a la revista <i>Biomaterials</i>, està dirigida per la professora Soledad Alcántara.
La recerca, publicada a la revista Biomaterials, està dirigida per la professora Soledad Alcántara.
Recerca
01/04/2014

Un equip dʼexperts en regeneració de teixits de la UB, lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i la UPC ha desenvolupat un implant que estimula la regeneració del teixit cerebral, especialment en casos de lesions pre i postnatals. La recerca, publicada a la revista Biomaterials, està dirigida per la Dra. Soledad Alcántara, professora del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental i cap del Grup de Desenvolupament Neural de la UB.

Lʼestudi revela que aquests implants biodegradables fets de nanofibres dʼàcid polilàctic (PLA) reprodueixen alguns aspectes de lʼentorn natural del cervell embrionari i estimulen la regeneració del teixit.

Tal com explica lʼautora principal de lʼarticle, Zaida Álvarez, que és membre del Grup de Desenvolupament Neural de la UB i del Grup de Biomaterials per a Teràpies Regeneratives de lʼIBEC, «les lesions cerebrals són la causa comuna de moltes discapacitats, a causa de la pèrdua de teixit nerviós i a la formació de cavitats que inhibeixen el creixement de les cèl·lules neuronals». «Per trobar estratègies regeneratives efectives que promoguin la recuperació del cervell després dʼuna lesió traumàtica —continua lʼexperta—, ens hem de focalitzar a resoldre els obstacles actuals: la dèbil integració de lʼimplant i la supervivència cel·lular».
 
Més informació en aquest enllaç