Agricultura 2.0: drons i anàlisi de dades

 
 
Recerca
(16/03/2017)

Lʼagricultura, una de les activitats econòmiques, socials i ambientals més essencials i antigues que practica lʼésser humà, també s'ha afegit a l'ús de les dades massives (big data) i lʼanàlisi de dades. El Grup de Recerca dʼEcofisiologia de Conreus Mediterranis de la Universitat de Barcelona treballa en el desenvolupament de tecnologies que avaluen el comportament de les plantes. «Fem elaboracions estadístiques i de programari amb lʼobjectiu dʼextreure dʼuna manera còmoda tanta informació rellevant de les plantes com sigui possible», explica Josep Lluís Araus, cap d'aquest grup de recerca.

Més informació

 

 
 
Recerca
16/03/2017

Lʼagricultura, una de les activitats econòmiques, socials i ambientals més essencials i antigues que practica lʼésser humà, també s'ha afegit a l'ús de les dades massives (big data) i lʼanàlisi de dades. El Grup de Recerca dʼEcofisiologia de Conreus Mediterranis de la Universitat de Barcelona treballa en el desenvolupament de tecnologies que avaluen el comportament de les plantes. «Fem elaboracions estadístiques i de programari amb lʼobjectiu dʼextreure dʼuna manera còmoda tanta informació rellevant de les plantes com sigui possible», explica Josep Lluís Araus, cap d'aquest grup de recerca.

Més informació