Acord amb lʼAjuntament de Santa Coloma per a la renaturalització del riu Besòs

La UB donarà suport al projecte mitjançant les activitats docents de la Facultat de Biologia.
La UB donarà suport al projecte mitjançant les activitats docents de la Facultat de Biologia.
Institucional
(22/06/2022)

El rector de la UB, Joan Guàrdia, i lʼalcaldessa de lʼAjuntament de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, han signat un conveni de col·laboració en el marc del projecte de Renaturalització del Riu Besòs i una de les seves principals estratègies, la creació dʼun Refugi de Biodiversitat.

La UB donarà suport al projecte mitjançant les activitats docents de la Facultat de Biologia i els membres del professorat dʼaquest centre Dolors Vinyoles i Gustavo Llorente participaran en la creació del Comitè Científic Assessor per a la creació del refugi de biodiversitat. Ambdós aportaran els seus coneixements sobre com crear les condicions dʼhàbitat idònies per acollir les espècies de peixos i amfibis autòctons de la zona i afavorir-ne la reproducció.

La UB donarà suport al projecte mitjançant les activitats docents de la Facultat de Biologia.
La UB donarà suport al projecte mitjançant les activitats docents de la Facultat de Biologia.
Institucional
22/06/2022

El rector de la UB, Joan Guàrdia, i lʼalcaldessa de lʼAjuntament de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, han signat un conveni de col·laboració en el marc del projecte de Renaturalització del Riu Besòs i una de les seves principals estratègies, la creació dʼun Refugi de Biodiversitat.

La UB donarà suport al projecte mitjançant les activitats docents de la Facultat de Biologia i els membres del professorat dʼaquest centre Dolors Vinyoles i Gustavo Llorente participaran en la creació del Comitè Científic Assessor per a la creació del refugi de biodiversitat. Ambdós aportaran els seus coneixements sobre com crear les condicions dʼhàbitat idònies per acollir les espècies de peixos i amfibis autòctons de la zona i afavorir-ne la reproducció.

Lʼacord sʼemmarca en la línia dʼavançar en lʼevolució del Riu Besòs cap a una infraestructura que compatibilitzi lʼús ciutadà amb la protecció i recuperació de la biodiversitat i la millora de la resiliència de lʼecosistema fluvial davant dels efectes del canvi climàtic. LʼAMB i lʼAjuntament de Santa Coloma van començar el passat mes de gener les obres del projecte de renaturalització del riu i, dʼaltra banda, sʼha iniciat la cerca de finançament mitjançant Fons Next Generation. 

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha afirmat que el nou conveni "suposa una gran oportunitat perquè completa la missió d'una universitat pública, la transferència del coneixement. La recerca és importantíssima, però ha de tenir una utilitat per a la ciutadania a curt termini. L'Ajuntament de Santa Coloma és modèlic com a catalitzador d'aquest procés de transferència".

Lʼalcaldessa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, ha dit que lʼacord escenifica una "aliança necessària per a donar solidesa al projecte de renaturalització" i s'ha mostrat convençuda que "ajudarà molt a la difusió científica, pedagògica i ciutadana de la renaturalització del riu". "El Besòs ha viscut una transformació vital per a Santa Coloma. De ser un espai que vivia d'esquena a la ciutadana ha esdevingut ara un lloc amb diversos usos ciutadans, que podem gaudir en clau d'ecosistema i biodiversitat", ha conclòs.

Des de l'any 2014, la Dra. Vinyoles i el seu equip col·laboren amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fent censos científics dels peixos que habiten al Besòs, un riu que durant la dècada dels 80 havia esdevingut un dels més contaminats d'Europa i havia quedat despullat de tot signe de vida. A més del vessant científic del monitoreig de les poblacions de peixos, també sʼhi ha implicat la ciutadania perquè hi participi de forma festiva. Lʼexperiència en lʼestudi dels amfibis per part del Dr. Llorente i del seu equip esdevé important per ajudar a millorar lʼestat de les poblacions dʼaquestes espècies en un ambient fluvial com és el Besòs. Els amfibis, pel seu particular modus de vida, estan plenament lligats al medi aquàtic, que els és imprescindible per completar el seu cicle biològic. «El treball dels biòlegs i els naturalistes en ambients urbans fortament antropitzats com el del riu Besós és un element clau per millorar l'estat de conservació de la biodiversitat, per millorar el benestar de les persones, per enfortir la relació home-natura i per potenciar la preservació de la naturalesa de cara a les futures generacions», expliquen ambdós investigadors, membres també de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio).