Adolescents i aprenentatge informal a Youtube: més enllà de lʼeducació formal

 
 
Recerca
(13/04/2022)

Els investigadors de la Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals María José Masanet i José Miguel Tomasena han participat en una recerca liderada per la Universitat Pompeu Fabra que estudia les plataformes dʼaprenentatge informal dels adolescents. Lʼestudi, encapçalat pel professor del Departament de Comunicació de la UPF Carlos Alberto Scolari, determina que Youtube és la plataforma preferida dels adolescents per aprendre sobre qualsevol tema. En la recerca hi ha col·laborat també Fernanda Pires, de la UAB.  

 
 
Recerca
13/04/2022

Els investigadors de la Facultat dʼInformació i Mitjans Audiovisuals María José Masanet i José Miguel Tomasena han participat en una recerca liderada per la Universitat Pompeu Fabra que estudia les plataformes dʼaprenentatge informal dels adolescents. Lʼestudi, encapçalat pel professor del Departament de Comunicació de la UPF Carlos Alberto Scolari, determina que Youtube és la plataforma preferida dels adolescents per aprendre sobre qualsevol tema. En la recerca hi ha col·laborat també Fernanda Pires, de la UAB.  

«Aprenc més matemàtiques a Youtube que no pas a lʼescola, perquè puc repetir el vídeo tantes vegades com vulgui», afirma una de les estudiants que ha participat en lʼestudi. I pel que fa als videojocs, en Zack explica: «Busco a Youtube el problema específic que tinc en el joc i faig clic al que apareix primer». A més, hi ha adolescents que usen vídeos, com ara els tutorials, per resoldre dificultats amb un programa dʼordinador o quan no saben fer servir un determinat programa de software. Aquests exemples mostren les tendències dʼaprenentatge entre les noves generacions, per a les quals plataformes gratuïtes, instructives i farcides de continguts diversos com Youtube són fonamentals en els processos dʼaprenentatge.

Els resultats de la recerca, que sʼha fet amb adolescents dʼentre 11 i 19 anys, es presenten a lʼarticle «Learning with YouTube: Beyond formal and informal through new actors, strategies and affordances», publicat a la revista Convergence, que determina tres àrees dʼinterès específiques de Youtube. En primer lloc, la plataforma es fa servir per expandir el currículum escolar formal, és a dir, per entendre millor els continguts tractats a classe, estudiar per als exàmens i conèixer matèries vinculades a les assignatures que es cursen a lʼinstitut. En segon lloc, sʼutilitza per desenvolupar coneixements tecnològics amb la finalitat dʼimitar els passos que sʼexpliquen en un tutorial i, així, passar de nivell en un videojoc o buscar la solució a un problema informàtic. I, en tercer lloc, Youtube es fa servir com a forma dʼexpressió cultural vinculada a lʼoci: sʼacudeix a aquesta plataforma per instruir-se sobre manualitats o cuina, o per aprendre a tocar un instrument, entre moltes altres possibilitats.

Les causes que han portat Youtube a ser la plataforma de referència són diverses, però es basen en la facilitat dels usuaris per imitar i aprendre a través de la repetició. A més, hi ajuda que sigui una plataforma gratuïta i que qualsevol usuari hi pugui pujar continguts de tota mena.