Actualitzat el nou catàleg del jardí Ferran Soldevila a lʼEdifici Històric amb 218 espècies botàniques

El jardí Ferran Soldevila és un espai emblemàtic integrat dins de la xarxa de Jardins Botànics Universitaris del Grup de Coïmbra.
El jardí Ferran Soldevila és un espai emblemàtic integrat dins de la xarxa de Jardins Botànics Universitaris del Grup de Coïmbra.
Recerca
(08/09/2015)

Lʼarbre de la vida (Ginkgo biloba), considerat un fòssil vivent dʼun llinatge de fa més de 150 milions dʼanys, o el teix (Taxus baccata), que és lʼarbre de la mort en moltes regions europees, són alguns exemples dels arbres ornamentals que es poden visitar al jardí Ferran Soldevila, un autèntic oasi de verdor i ombra al cor de lʼEdifici Històric de la UB. Apropar a tot el públic la riquesa dʼaquest patrimoni botànic és lʼobjectiu del nou Catàleg del jardí Ferran Soldevila, que conté lʼinventari detallat de 218 espècies vegetals dʼaquest espai emblemàtic integrat dins de la xarxa de Jardins Botànics Universitaris del Grup de Coïmbra.

El jardí Ferran Soldevila és un espai emblemàtic integrat dins de la xarxa de Jardins Botànics Universitaris del Grup de Coïmbra.
El jardí Ferran Soldevila és un espai emblemàtic integrat dins de la xarxa de Jardins Botànics Universitaris del Grup de Coïmbra.
Recerca
08/09/2015

Lʼarbre de la vida (Ginkgo biloba), considerat un fòssil vivent dʼun llinatge de fa més de 150 milions dʼanys, o el teix (Taxus baccata), que és lʼarbre de la mort en moltes regions europees, són alguns exemples dels arbres ornamentals que es poden visitar al jardí Ferran Soldevila, un autèntic oasi de verdor i ombra al cor de lʼEdifici Històric de la UB. Apropar a tot el públic la riquesa dʼaquest patrimoni botànic és lʼobjectiu del nou Catàleg del jardí Ferran Soldevila, que conté lʼinventari detallat de 218 espècies vegetals dʼaquest espai emblemàtic integrat dins de la xarxa de Jardins Botànics Universitaris del Grup de Coïmbra.

El catàleg actualitzat dʼespècies del jardí Ferran Soldevila es presentarà aquest dimarts, 8 de setembre, a les 19 hores, al jardí de lʼEdifici Històric de la UB, en un acte en què participaran la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura, Dra. Lourdes Cirlot, i el vicerector de Política Docent i Lingüística, Dr. Manel Viader. En lʼacte també es presentaran els resultats del projecte dʼinnovació docent Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica, en el marc del qual sʼha actualitat el nou catàleg botànic del jardí de la UB.

 
 

Un jardí botànic al cor de la ciutat

 

El jardí Ferran Soldevila conté exemplars de gran valor, catalogats per lʼAjuntament de Barcelona, i disposa de recorreguts dʼeducació ambiental i de plantes útils. Aquest espai és també un àmbit de lleure, salut i esbarjo per a tota la comunitat universitària, a més de servir com a lloc de celebracions i reunions i espai docent de diverses facultats. També té funcions de jardí botànic per a la recerca, ja que facilita mostres dʼindividus selectes per a la investigació en el camp de la botànica.

 
 

El nou catàleg del jardí Ferran Soldevila, consultable en línia, esdevé una eina de gran utilitat en la gestió i el manteniment del jardí, i com a instrument per a la docència, la recerca i la valorització del patrimoni de la UB. Per facilitar la identificació de les plantes, sʼassignarà un codi QR als exemplars del jardí per tal que els visitants puguin descarregar-se via telèfon mòbil tota la informació bàsica de cada espècie documentada. També es podrà accedir al catàleg des del Museu Virtual de la UB, impulsat pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura, el qual, juntament amb el Vicerectorat de Política Docent, dóna suport a lʼacte de presentació dels resultats del projecte.

 
 
 

Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica

 
 

Lʼactualització del catàleg sʼha dut a terme en el marc del projecte multidisciplinari dʼinnovació docent Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica, del Programa de millora i innovació docent 2015 del Vicerectorat de Política Docent i Lingüística. La revisió i catalogació de les espècies, duta a terme del setembre del 2014 al juliol del 2015, ha estat a càrrec dels professors Ramon M. Masalles (Facultat de Biologia) i Cèsar Blanché (Facultat de Farmàcia), que són membres de lʼInstitut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio), i Joaquim Flores, tècnic en Espais Verds a la UB.

 

El projecte està liderat per Joan Simon, professor del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia i coordinador del Grup dʼInnovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF), i hi participen els professors Carles Benedí, Maria Bosch, Ana Rovira i Cèsar Blanché, de la Facultat de Farmàcia de la UB, i els equips tècnics de lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i de lʼÀrea dʼObres i Manteniment de la UB.

 
 

Divulgació de valors naturals i formació curricular en sostenibilitat

 

En el projecte, també hi ha participat de manera activa un grup de 135 estudiants de lʼassignatura de Botànica Farmacèutica del grau de Farmàcia, que han elaborat la fitxa acreditativa i consultable amb codi QR de cada espècie documentada.

 

Aquest projecte sʼemmarca dins la proposta del Grup de Sostenibilitat Curricular de la comissió sectorial de la CRUE per a lʼús de lʼaprenentatge servei com a metodologia docent per treballar competències de sostenibilitat i responsabilitat social universitària. Dʼaltra banda, també sʼinclou en el Pla de sostenibilitat de la UB, en concret, en les línies estratègiques de conservació i divulgació de valors naturals i de sostenibilitat curricular.