Mil cinc-cents professors s’acrediten de català en menys d’un any

Classe a la Universitat de Barcelona.
Classe a la Universitat de Barcelona.
Notícia | Institucional
(22/03/2023)
El Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona van engegar una campanya, ara fa un any, per regularitzar l’acreditació lingüística del professorat de la Universitat. A aquest efecte, el març de 2022 es va contactar amb els prop de 2.300 membres del personal docent i investigador (PDI) de la UB (1.911 associats, 225 permanents i 130 lectors) que, des de l’entrada en vigor del Decret 128/2010, de 14 de desembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, tenien pendent l’acreditació del nivell de suficiència (C1).
Classe a la Universitat de Barcelona.
Classe a la Universitat de Barcelona.
Notícia | Institucional
22/03/2023
El Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona van engegar una campanya, ara fa un any, per regularitzar l’acreditació lingüística del professorat de la Universitat. A aquest efecte, el març de 2022 es va contactar amb els prop de 2.300 membres del personal docent i investigador (PDI) de la UB (1.911 associats, 225 permanents i 130 lectors) que, des de l’entrada en vigor del Decret 128/2010, de 14 de desembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, tenien pendent l’acreditació del nivell de suficiència (C1).

Els Serveis Lingüístics van posar en marxa un ampli operatiu de sessions informatives, cursos i exàmens d’acreditació per tal de regularitzar aquest requisit entre el professorat que no el complia.  

En deu mesos —des de l’inici de la campanya, el 9 març, fins al 31 desembre de 2022— es va acreditar 1.501 professors i se’n van regularitzar 296 més. Així, es va acreditar o regularitzar un total de 1.797 membres del PDI. Aquesta elevada xifra de professorat acreditat en menys d’un any no té precedents ni a la UB ni en el sistema universitari de Catalunya. A més, es valora molt positivament que, després de més de dotze anys des de l’aprovació del Decret 128/2010, la UB hagi aconseguit regularitzar el 80 % del professorat que tenia pendent aquesta acreditació.  

Tot i això, encara falten per acreditar 469 professors (56 permanents, 35 lectors i 378 associats). Per això, els Serveis Lingüístics continuaran impartint cursos i fent proves oficials per acreditar el nivell de suficiència en llengua catalana que exigeix la normativa, i oferiran seguiment i un acompanyament personalitzat al professorat que ho sol·liciti.