Acord per impulsar i consolidar el projecte del BioClúster dʼInnovació i Salut

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge).
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge).
Recerca
(29/11/2022)

La Universitat de Barcelona, els ajuntaments de lʼHospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat, lʼHospital de Bellvitge, lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO) i lʼHospital Sant Joan de Déu han signat un acord de futur per impulsar i consolidar el projecte del BioClúster dʼInnovació i Salut, que sʼinstal·larà al hub biosanitari de lʼHospitalet i Esplugues de Llobregat. Es tracta dʼun conveni de cooperació, col·laboració i coordinació per sol·licitar ajuts destinats a la consecució del projecte. 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge).
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge).
Recerca
29/11/2022

La Universitat de Barcelona, els ajuntaments de lʼHospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat, lʼHospital de Bellvitge, lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO) i lʼHospital Sant Joan de Déu han signat un acord de futur per impulsar i consolidar el projecte del BioClúster dʼInnovació i Salut, que sʼinstal·larà al hub biosanitari de lʼHospitalet i Esplugues de Llobregat. Es tracta dʼun conveni de cooperació, col·laboració i coordinació per sol·licitar ajuts destinats a la consecució del projecte. 

Els darrers anys, totes les entitats i administracions signants han treballat en el projecte del BioClúster dʼInnovació i Salut amb lʼobjectiu comú de millorar el sistema dʼinnovació en salut de Catalunya, integrant institucions locals i sanitàries de lʼàrea metropolitana sud i, alhora, potenciant socialment, econòmicament i sanitàriament el territori que les acull.
Així doncs, sʼha treballat per impulsar la innovació en salut i per reforçar econòmicament el sector, la recerca, la generació de coneixement i la transferència de tecnologia al sector productiu, així com lʼespecialització intel·ligent del territori en medicina personalitzada i la transformació digital, amb la millora de les competències per reduir la bretxa digital.

Aquesta feina es veu reflectida ara en aquest acord de futur que permetrà anar tots a lʼuna, no només en la gestió dels projectes sinó també en la sol·licitud dʼajuts econòmics com, per exemple, els fons Next Generation de la Unió Europea.

El BioClúster dʼInnovació i Salut, que estarà situat a lʼavinguda de la Granvia de lʼHospitalet de Llobregat, és un projecte estratègic de país que afavorirà una nova economia basada en la innovació i el coneixement, punt dʼatracció de laboratoris i noves empreses de biomedicina. El projecte, en el marc del PDU Biopol-Granvia, generarà 30.000 llocs de treball directes, tindrà un impacte de 4.400 milions dʼeuros (lʼ1,82 % del PIB total de Catalunya) i convertirà lʼHospitalet en la capital biomèdica del sud dʼEuropa.