Un estudi demostra que una hormona present a la llet materna és clau per regular el metabolisme dels nounats

El compost, anomenat factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), que allibera el fetge, està present a la llet materna de manera natural, però no en el fetus.
El compost, anomenat factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), que allibera el fetge, està present a la llet materna de manera natural, però no en el fetus.
Recerca
(10/09/2015)

Un equip científic liderat pel catedràtic Francesc Villarroya, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona (UB), en col·laboració amb el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Fisiologia de lʼObesitat i la Nutrició (CIBERobn), dependent de lʼInstitut de Salut Carlos III, i amb lʼInstitut Danone, ha demostrat que un compost present a la llet materna, anomenat factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), té un paper clau per a la lʼabsorció de nutrients i la regulació de la funció intestinal en els nounats, i contribueix a millorar-ne el creixement durant les primeres setmanes de vida, així com el seu perfil metabòlic.

 

Aquesta és la principal conclusió del projecte Estudi de FGF21 com a nou factor present a la llet, implicat en els efectes beneficiosos de la lactància materna, que sʼemmarca dins del programa de recerca dʼexcel·lència RecerCaixa que impulsa lʼObra Social la Caixa en col·laboració amb lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP). Els resultats del treball sʼhan publicat a la revista Scientific Reports del grup Nature.

El compost, anomenat factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), que allibera el fetge, està present a la llet materna de manera natural, però no en el fetus.
El compost, anomenat factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), que allibera el fetge, està present a la llet materna de manera natural, però no en el fetus.
Recerca
10/09/2015

Un equip científic liderat pel catedràtic Francesc Villarroya, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona (UB), en col·laboració amb el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Fisiologia de lʼObesitat i la Nutrició (CIBERobn), dependent de lʼInstitut de Salut Carlos III, i amb lʼInstitut Danone, ha demostrat que un compost present a la llet materna, anomenat factor de creixement fibroblàstic 21 (FGF21), té un paper clau per a la lʼabsorció de nutrients i la regulació de la funció intestinal en els nounats, i contribueix a millorar-ne el creixement durant les primeres setmanes de vida, així com el seu perfil metabòlic.

 

Aquesta és la principal conclusió del projecte Estudi de FGF21 com a nou factor present a la llet, implicat en els efectes beneficiosos de la lactància materna, que sʼemmarca dins del programa de recerca dʼexcel·lència RecerCaixa que impulsa lʼObra Social la Caixa en col·laboració amb lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP). Els resultats del treball sʼhan publicat a la revista Scientific Reports del grup Nature.

 

LʼFGF21 és una hormona que produeix el fetge i que està present al cos humà de manera natural, tot i que en algunes persones és més activa que en dʼaltres. Fins ara se sabia que tenia una acció favorable sobre el metabolisme dels greixos i en lʼabsorció del sucre, i per tant se li atribuïen propietats antidiabètiques i antiobesitat. La recerca liderada pel Dr. Villarroya, que també és director de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB), ha demostrat que en passar al nounat a través de la llet materna, lʼFGF21 actua sobre el budell, on estimula la producció dʼenzims que afavoreixen lʼabsorció de la lactosa i dʼaltres hormones gastrointestinals que ajuden a assimilar els nutrients correctament.

 

El resultat és que els nounats que presenten aquesta hormona tenen més bon perfil metabòlic i un desenvolupament en un 25 % superior al dels nounats que no reben aquest compost. Per arribar a aquesta conclusió els investigadors han fet servir animals de laboratori i han observat les diferències entre un grup de cries que rebien llet natural de la mare i un altre que també rebien llet de la mare però després dʼhaver-ne eliminat aquest compost.

 

En un estudi anterior que es va dur a terme en col·laboració amb lʼHospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona, lʼequip del Dr. Villarroya va comprovar que lʼFGF21 és gairebé absent en el fetus i que la seva producció en els nounats sʼactiva quan reben la llet materna, un fet que confirma la importància de la lactància materna.

 

A partir dʼaquests resultats, els autors de lʼestudi es proposen investigar els efectes sobre el metabolisme dʼhaver estat exposat o no a lʼFGF21 a més llarg termini, fins a lʼadolescència, i si aquest factor està present i en quin percentatge en les llets artificials destinades a la lactància, per tal de millorar-ne la composició.