Construït un díode dʼuna sola molècula

Díode d’una sola molècula creat intercalant una molècula entre un electró d’or i un electró de silici.
Díode d’una sola molècula creat intercalant una molècula entre un electró d’or i un electró de silici.
Recerca
(24/04/2017)

Investigadors de la Universitat de Barcelona han liderat un projecte per crear un díode amb una sola molècula de la mida dʼun nanòmetre amb grans ràtios de rectificació. Els díodes, que sʼutilitzen en dispositius electrònics, són uns components que permeten la circulació del corrent en un sentit i el bloquegen en sentit contrari.

Díode d’una sola molècula creat intercalant una molècula entre un electró d’or i un electró de silici.
Díode d’una sola molècula creat intercalant una molècula entre un electró d’or i un electró de silici.
Recerca
24/04/2017

Investigadors de la Universitat de Barcelona han liderat un projecte per crear un díode amb una sola molècula de la mida dʼun nanòmetre amb grans ràtios de rectificació. Els díodes, que sʼutilitzen en dispositius electrònics, són uns components que permeten la circulació del corrent en un sentit i el bloquegen en sentit contrari.

Actualment, la recerca en aquest àmbit està aconseguint arribar al límit físic en la reducció dels components electrònics. Tal com explica Ismael Díez Pérez, que lidera el projecte al Departament de Ciència de Materials i Química Física i és membre de lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), «per poder passar al nivell de miniaturització següent, hem de fer servir molècules individuals com a components actius dels circuits». En aquest treball, que sʼacaba de publicar a Nature Communications, sʼha fet servir una molècula orgànica intercalada entre dos nanoelèctrodes connectats entre si en un circuit dʼuna llargada dʼun nanòmetre. El díode dʼuna sola molècula que en resulta és més petit i molt més eficient que qualsevol altre que sʼhagi presentat fins ara. «Aquesta aproximació afavoreix lʼacoblament de milers de bilions de díodes en un petit xip de silici», afirma Díez Pérez.

El díode molecular que sʼha presentat permet que el corrent flueixi 4.000 vegades més en un sentit que en el sentit contrari. Aquesta eficiència és comparable als díodes que es fan servir actualment però que són molt més grans.  

Lʼequip està treballant per aconseguir ràtios de rectificació del corrent més altes i per augmentar la vida dʼaquests circuits dʼuna sola molècula. Aquesta recerca ens acosta a la creació de dispositius dʼuna sola molècula.

 

Referència de lʼarticle:

A. C. Aragonès, N. Darwish, S. Ciampi, F. Sanz, J. J. Gooding i I. Díez-Pérez. «Single-molecule electrical contacts on silicon electrodes under ambient conditions». Nature Communications, abril del 2017. Doi: 10.1038/NCOMMS15056