Un programa destina 3,8 milions d'euros a formar joves investigadors en teràpies cel·lulars aplicades a malalties neuronals

El Kick off del projecte Advanced Stem Cell Technologies for Neurology (ASCTN-Training) va tenir lloc el 3 d'octubre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
El Kick off del projecte Advanced Stem Cell Technologies for Neurology (ASCTN-Training) va tenir lloc el 3 d'octubre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Recerca
(17/10/2018)

Sʼha posat en marxa el programa de formació Advanced Stem Cell Technologies for Neurology (ASCTN-Training), que coordina Creatio, a través del Grup de Recerca en Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa de de la UB. Amb un finançament de 3,8 milions dʼeuros en quatre anys atorgats pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, el projecte ASCTN-Training agrupa onze institucions, públiques i privades, i ofereix formació en recerca i en capacitats transversals dʼun alt nivell i qualitat.

El Kick off del projecte Advanced Stem Cell Technologies for Neurology (ASCTN-Training) va tenir lloc el 3 d'octubre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
El Kick off del projecte Advanced Stem Cell Technologies for Neurology (ASCTN-Training) va tenir lloc el 3 d'octubre a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Recerca
17/10/2018

Sʼha posat en marxa el programa de formació Advanced Stem Cell Technologies for Neurology (ASCTN-Training), que coordina Creatio, a través del Grup de Recerca en Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa de de la UB. Amb un finançament de 3,8 milions dʼeuros en quatre anys atorgats pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, el projecte ASCTN-Training agrupa onze institucions, públiques i privades, i ofereix formació en recerca i en capacitats transversals dʼun alt nivell i qualitat.

El projecte permetrà finançar catorze joves investigadors amb lʼobjectiu que desenvolupin models de malalties neuronals També seʼls oferirà la formació específica i transversal necessària perquè al final del període es puguin integrar laboralment tant en lʼàmbit acadèmic com en la indústria biomèdica. ASCTN-Training posarà a lʼabast dels estudiants les darreres tecnologies cel·lulars dirigides a modelar desordres neuronals per tal dʼaccelerar el desenvolupament de nous medicaments. Seʼls vol oferir una  formació entre- i transdisciplinària, que inclogui des de lʼestudi de les cèl·lules mare, fins a formació en física, en gestió empresarial, etc. La convocatòria està oberta a estudiants de doctorat de lʼàmbit internacional, que poden demanar plaça en qualsevol país en el qual no hagin residit els darrers tres anys.

Es vol desenvolupar tecnologies avançades que superin els límits dels models actuals i que permetin als investigadors reproduir les propietats del sistema nerviós, o lʼexistència de connexions específiques entre cèl·lules de tipus idèntics i diferents que estableixen xarxes neuronals funcionals. La generació de models in vitro de referència que reprodueixin circuits del cervell i per a malalties permetrà accelerar el descobriment de fàrmacs, i millorarà lʼeficàcia de les proves neurotoxicològiques perquè tinguin un major impacte clínic i econòmic.

Entre les entitats que participen en el projecte hi ha lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), que juntament amb Creatio participa en el projecte Advance(Cat) per a la promoció de teràpies cel·lulars, i que forma part de la comunitat RIS3CAT Nexthealth, que coordina Biocat. També formen part de lʼASCTN-Training la Universitat de Cardiff, la Universitat Tècnica de Dresden, lʼInstitut Karolinska, la Universitat Autònoma de Madrid, el Consell Europeu del Cervell, Cairn Research Ltd, Plasticell Ltd, lʼHospital de San Raffaele de Milà i Poietis.

Més informació