Un nou màster forma professionals per gestionar i interpretar les dades massives

Els titulats del màster podran desenvolupar professions com ara la d’analista, amb les funcions d’elaborar informes sobre la conjuntura social i econòmica que contribueixin a la presa de decisions.
Els titulats del màster podran desenvolupar professions com ara la d’analista, amb les funcions d’elaborar informes sobre la conjuntura social i econòmica que contribueixin a la presa de decisions.
Acadèmic
(31/10/2014)

Saber gestionar i interpretar els grans conjunts de dades que podem obtenir gràcies als avenços tecnològics (big data) és lʼobjectiu del màster dʼIntel·ligència Global i Noves Tecnologies que es començarà a impartir al gener a lʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), centre adscrit a la UB. Els titulats del màster podran desenvolupar professions com ara la dʼanalista, amb les funcions dʼelaborar informes sobre la conjuntura social i econòmica que contribueixin a la presa de decisions.

Els titulats del màster podran desenvolupar professions com ara la d’analista, amb les funcions d’elaborar informes sobre la conjuntura social i econòmica que contribueixin a la presa de decisions.
Els titulats del màster podran desenvolupar professions com ara la d’analista, amb les funcions d’elaborar informes sobre la conjuntura social i econòmica que contribueixin a la presa de decisions.
Acadèmic
31/10/2014

Saber gestionar i interpretar els grans conjunts de dades que podem obtenir gràcies als avenços tecnològics (big data) és lʼobjectiu del màster dʼIntel·ligència Global i Noves Tecnologies que es començarà a impartir al gener a lʼEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI), centre adscrit a la UB. Els titulats del màster podran desenvolupar professions com ara la dʼanalista, amb les funcions dʼelaborar informes sobre la conjuntura social i econòmica que contribueixin a la presa de decisions.

Els alumnes del curs hauran de seguir assignatures de tipus tècnic per conèixer, entre altres qüestions, eines informàtiques que els facilitin lʼelaboració dʼinformes, però també hauran de cursar matèries de ciències socials, com ara sociologia o geopolítica internacional. El màster parteix del principi que les dades no tenen valor sense la capacitat de gestionar-les i interpretar-les, i lʼobjectiu és convertir les relacions i estadístiques pròpies de les dades massives en realitats útils. Els titulats podran treballar tant en institucions públiques com privades, en departaments dʼestratègia i direcció empresarial, en processos de planificació per assolir la internacionalització dʼuna firma, i en definitiva, en departaments que generin coneixements prospectius per a la presa de decisions.

La nova titulació sʼafegeix a lʼoferta docent de lʼENTI, que el curs passat va començar a impartir el grau de Continguts Digitals Interactius, el primer ensenyament dʼuna universitat catalana dedicat a formar professionals en lʼàmbit dels videojocs entesos en un sentit ampli, que inclou les tecnologies interactives amb aplicacions en salut, educació o esport, entre dʼaltres.