A lʼestiu, Apropaʼt a la UB

Del 6 al 20 de juny es duran a terme diverses activitats adreçades a alumnes de secundària a cinc facultats de la UB.
Del 6 al 20 de juny es duran a terme diverses activitats adreçades a alumnes de secundària a cinc facultats de la UB.
(23/05/2014)

Enguany, la Universitat de Barcelona, a través del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE), organitza, per primer cop, una setmana dʼactivitats dʼestiu adreçades als alumnes de secundària. Sota el títol «A lʼestiu, Apropaʼt a la UB», diversos centres de la UB oferiran, del 16 al 20 de juny, cursos, xerrades, pràctiques de laboratori i tallers en diferents àmbits, que van des de lʼoratòria fins a la filosofia, passant per la farmàcia, la física i la geologia. La iniciativa, adreçada als alumnes dʼESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau superior dʼarreu de Catalunya, té un doble objectiu: contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en una dimensió intel·lectual, personal i social, i, alhora, oferir-los la possibilitat de conèixer, de forma pràctica, disciplines que els ajudaran a iniciar els seus estudis universitaris.

Del 6 al 20 de juny es duran a terme diverses activitats adreçades a alumnes de secundària a cinc facultats de la UB.
Del 6 al 20 de juny es duran a terme diverses activitats adreçades a alumnes de secundària a cinc facultats de la UB.
23/05/2014

Enguany, la Universitat de Barcelona, a través del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE), organitza, per primer cop, una setmana dʼactivitats dʼestiu adreçades als alumnes de secundària. Sota el títol «A lʼestiu, Apropaʼt a la UB», diversos centres de la UB oferiran, del 16 al 20 de juny, cursos, xerrades, pràctiques de laboratori i tallers en diferents àmbits, que van des de lʼoratòria fins a la filosofia, passant per la farmàcia, la física i la geologia. La iniciativa, adreçada als alumnes dʼESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau superior dʼarreu de Catalunya, té un doble objectiu: contribuir al desenvolupament integral dels alumnes en una dimensió intel·lectual, personal i social, i, alhora, oferir-los la possibilitat de conèixer, de forma pràctica, disciplines que els ajudaran a iniciar els seus estudis universitaris.

 
En el marc de la proposta, la Facultat de Farmàcia programarà, del 16 al 18 de juny, Farmaestiu, un cicle de tres sessions matinals de conferències de divulgació i pràctiques en els laboratoris de la Facultat, que permetran als estudiants introduir-se en les tècniques de modelització molecular pel disseny de nous fàrmacs, identificar microorganismes patògens o preparar un medicament en forma farmacèutica de comprimit o pomada. Per la seva banda, la Facultat de Física organitzarà, del 16 al 20 de juny, lʼactivitat Physis, campus dʼestiu de Física, cinc sessions matinals en què els participants assistiran a conferències de divulgació i realitzaran pràctiques en els laboratoris de la Facultat, per aprofundir en temes de màxima actualitat, com ara la meteorologia i la climatologia, lʼastrofísica, les partícules elementals, la nanociència, les tecnologies de la informació o la microscòpia electrònica, entre dʼaltres.
 
Dʼaltra banda, la Facultat de Geologia organitzarà, del 17 al 19 de juny, Viu la Geologia!, una activitat perquè els estudiants puguin conèixer de primera mà la feina del geòleg i de lʼenginyer geòleg. Al seu torn, la Facultat de Filosofia durà a terme, del 18 al 20 de juny, lʼactivitat Estiu filosòfic: a priori 2014, que consta dʼun seguit de conferències de divulgació i tallers amb un tema comú: «Filosofia i Tecnologia». Finalment, lʼAssociació de Debat de la UB oferirà, els dies 19 i 20 de juny, un Curs dʼoratòria per introduir els alumnes de secundària al món de la comunicació oral.
 
El període dʼinscripció a les activitats ja és obert, fins a cobrir lʼaforament. Al web dʼ«A lʼestiu, Apropaʼt a la UB» podeu consultar-ne el programa detallat i també tota la informació relativa al procés dʼinscripció.