ʻLa UB en xifresʼ: la universitat en quatre pàgines

Actualment s’editen 1.250 exemplars de <i>La UB en xifres</i>  en català, 1.400 en castellà i 1.600 en anglès.
Actualment s’editen 1.250 exemplars de La UB en xifres en català, 1.400 en castellà i 1.600 en anglès.
Institucional
(31/10/2018)

La UB en xifres resumeix en quatre fulls lʼactivitat acadèmica de tot un curs i presenta en català, castellà i anglès les principals magnituds de la institució. El document dʼenguany recull, entre molts dʼaltres, indicadors relatius a la docència, en què es destaca que la Universitat de Barcelona representa un 30 % dels alumnes de grau del sistema universitari català i ha estat triada en primera opció per un 31,31 % dels alumnes que inicien aquest curs els estudis superiors. També esmenta la taxa del rendiment dels estudiants de grau i de màster, que és, respectivament, del 84 % i 95 % de crèdits superats respecte als matriculats.

Actualment s’editen 1.250 exemplars de <i>La UB en xifres</i>  en català, 1.400 en castellà i 1.600 en anglès.
Actualment s’editen 1.250 exemplars de La UB en xifres en català, 1.400 en castellà i 1.600 en anglès.
Institucional
31/10/2018

La UB en xifres resumeix en quatre fulls lʼactivitat acadèmica de tot un curs i presenta en català, castellà i anglès les principals magnituds de la institució. El document dʼenguany recull, entre molts dʼaltres, indicadors relatius a la docència, en què es destaca que la Universitat de Barcelona representa un 30 % dels alumnes de grau del sistema universitari català i ha estat triada en primera opció per un 31,31 % dels alumnes que inicien aquest curs els estudis superiors. També esmenta la taxa del rendiment dels estudiants de grau i de màster, que és, respectivament, del 84 % i 95 % de crèdits superats respecte als matriculats.

Amb la publicació institucional La UB en xifres, la Universitat de Barcelona aconsegueix un document àgil i sintètic de presentació de la Universitat que es pot usar en congressos i trobades tant nacionals com arreu del món. Tant els òrgans de govern com el conjunt de membres de la comunitat universitària en fan ús al llarg del curs acadèmic. Dʼaltra banda, també és una carta de presentació de la Universitat per al públic visitant de lʼEdifici Històric, que en pot agafar exemplars en els expositors de lʼentrada principal.

La UB en xifres situa, mitjançant taules i infografies, les principals magnituds de la UB, des dels 662.774 metres quadrats de superfície construïda dels diferents centres de la Universitat fins a la ubicació dels campus, així com la distribució en ingressos i despeses dels 370.669.900 euros de pressupost. Sʼhi desglossa lʼactivitat docent amb les xifres dʼalumnes segons facultats i àrees de coneixement i sʼhi troben dades com la valoració que fan aquests estudiants dels seus docents: els matriculats en estudis de grau valoren el professorat amb un 7,28 sobre 10 i els alumnes de màster universitari, amb un 7,83.

En alguns casos, es mostra lʼevolució dʼuna sèrie de dades, com en el cas dels fons de recerca: sʼhi detallen els fons captats en diferents convocatòries en els darrers tres anys (més de 88 milions dʼeuros el 2017). També es poden trobar els contractes de transferència que sʼhan signat a través de la Fundació Bosch i Gimpera, per valor de gairebé 11 milions dʼeuros lʼany 2017, o el valor de lʼequipament dels Centres Científics i Tecnològics de la UB: 42 milions dʼeuros.

Hi ha xifres que donen idea de la internacionalització de la UB, com ara la de la signatura de convenis amb 121 de les 200 millors universitats del món (segons el Times Higher Education). En el capítol de serveis es pot llegir que els fons de monografies de la Biblioteca és de 1.696.322 i, en lʼàmbit de la cultura, que gairebé 5.000 persones han participat en visites guiades a lʼEdifici Històric.

Actualment sʼediten 1.250 exemplars de La UB en xifres en català, 1.400 en castellà i 1.600 en anglès. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, La UB en xifres també està disponible en versió PDF al web institucional, on es poden consultar tots els exemplars publicats fins ara.