Paranimf

Edifici Històric

Rogent considerava el Paranimf l’espai que simbolitza més bé tots els interessos de la institució, «la idea d’universitat». D’aquí que estigui situat no només al centre de tota la construcció, sinó també al centre de l’eix transversal que uneix, d’una banda, l’edifici de Lletres, i de l’altre, el de Ciències, i just damunt del vestíbul principal, a la planta baixa.

Paranimf ub