Aules i espais


Aules i espais
Una de les singularitats de la Universitat de Barcelona és la preservació de les aules històriques, on s’han format algunes de personalitats més preeminents de la història de Catalunya. Les aules de l'Edifici Històric van ser dissenyades per l’arquitecte Elies Rogent, seguint un decàleg de condicions.
paranimf ub