Ens encarreguem del suport tècnic als òrgans de govern de la Universitat.
Des del Gabinet Tècnic del Rectorat elaborem models d'anàlisi per a la presa de decisions dels òrgans de govern i donem suport tècnic i metodològic als processos de planificació estratègica de la Universitat. El Gabinet Tècnic és el responsable de l'elaboració de les sèries estadístiques i dels indicadors de les principals variables de la Universitat. També elaborem informes i estudis, i actuem com a interlocutor institucional en les qüestions relatives a la informació estadística.

Paral·lelament, gestionem la convocatòria anual d'avaluació de l'activitat docent del professorat; dissenyem, coordinem i administrem les enquestes institucionals, i elaborem la memòria i La UB en xifres.
Portals temàtics del Gabinet