Objectius i competències

El máster Erasmus Mundus en Química Teórica y Modelización Computacional prepara expertos en el uso y el desarrollo de técnicas computacionales en química, física, ciencias de la vida y ciencias de los materiales, y, a la vez, promueve la movilidad internacional.

En este máster internacional participan nueve universidades europeas y otras instituciones académicas internacionales, tales como la Universidad de Stanford, la Universidad de California en Berkeley o la Escuela Politécnica Federal de Lausana.
 
Els trets més destacables del màster Erasmus Mundus en Química Teòrica i Modelització Computacional són el caràcter internacional, la mobilitat dels estudiants i professors i el prestigi de les institucions participants.

El màster ofereix possibilitats de finançament mitjançant ajudes finançades per les institucions participants i per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus Mundus.

Els objectius són establir un estàndard europeu per als estudis orientats a la recerca en química teòrica i modelització computacional. Prepara experts en l'ús i el desenvolupament de tècniques computacionals en ciències moleculars per a treballar amb nous materials en les indústries farmacèutica, petroquímica i dels nous materials. El màster també forma als estudiants per a dur a terme estudis de doctorat en química, física, ciències de la vida o ciència dels materials.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
 • Física i astronomia
 • Bioquímica i biotecnologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès
CoordinacióRAMON SAYOS ORTEGA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Madrid
Universitats Participants
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Sorbonne Université
 • Université Paul Sabatier Toulouse III
 • Universitá Degli Studi di Perugia
 • Universitá Degli Studi di Trieste
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universitat Barcelona
 • Universitat València Estudi General
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

 • Establir un estàndard europeu per als estudis orientats a la recerca en química teòrica i modelització computacional.

 • Preparar experts en l'ús i el desenvolupament de tècniques computacionals en ciències moleculars, per treballar amb nous materials a les indústries farmacèutica, petroquímica i dels nous materials.

 • Preparar els estudiants per als estudis de doctorat en química, física, ciències de la vida o ciència dels materials.

 • Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de recerca.

 • Oferir als estudiants 'provinents d'una gran diversitat de països (també de països no europeus)' un títol de postgrau altament qualificat.

Competències

Bàsiques:

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius a un camp d'estudi concret.

 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de coneixements i judicis.

 • Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.


Específiques:

 • Demostrar coneixement i comprensió dels fets aplicant conceptes, principis i teories relacionades amb la química teòrica i la modelització computacional.

 • Adquirir una visió global de les diferents aplicacions de la química teòrica i la modelització en camps de la química, la bioquímica, la ciència de materials, l'astrofísica i la catàlisi.

 • Manejar les tècniques més usuals de programació en física i en química i estar familiaritzat amb les eines de càlcul essencials en aquestes àrees.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Són els mateixos en totes les institucions signants del conveni. Així, doncs:

 • És necessari estar en possessió d'un títol de llicenciatura o grau en Química, Física o Ciència dels Materials. Qui no disposi de cap d'aquests títols però sí d'un títol de caràcter científic que asseguri un coneixement adequat per seguir el programa pot ser admès amb la supervisió del tutor. Aquests estudiants poden haver de cursar complements de formació a sol.licitud de la Comissió Acadèmica del màster o per consell dels seus directors i tutors.

 • Nivell B2 d'anglès,com a mínim.


Els estudiants poden matricular-se en qualsevol de les universitats que participen en el màster. La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster resol les admissions, els reconeixements i les convalidacions.

Preinscripció

Calendari

Del 3 de març al 12 de setembre de 2024.

Documentació

Criteris de selecció

 • És necessari estar en possessió d'un títol de llicenciatura o grau en Química, Física o Ciència dels Materials. Qui no disposi de cap d'aquests títols però sí d'un títol de caràcter científic que asseguri un coneixement adequat per seguir el programa pot ser admès amb la supervisió del tutor. Aquests estudiants poden haver de cursar complements de formació a sol.licitud de la Comissió Acadèmica del màster o per consell dels seus directors i tutors.
 • Expedient acadèmic.
 • Nivell B2 d'anglès,com a mínim.
 • Actitud i motivació (es valora per mitjà d'una carta de motivació i, opcionalment, mitjançant una entrevista personal).

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 47
Optatius 43
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional / Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling
Aprofundiment en els Mètodes de la Química Teòrica Optativa 2n semestre 5
Bioquímica Computacional Optativa 2n semestre 5
Competència Científica i Lingüística Transversal Obligatòria 1r semestre 5
De la Teoria a la Implementació: Tutorials de Química Teòrica Optativa 2n semestre 6
Dinàmica de les Reaccions Químiques Optativa 2n semestre 5
Estats Excitats Optativa 2n semestre 5
Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica Obligatòria 2n semestre 5
Laboratori de Química Teòrica Aplicada Optativa 1r semestre 5
Làsers Optativa 2n semestre 5
Linux i Linux de Gestió Optativa 1r semestre 5
Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació Obligatòria 2n semestre 5
Mètodes Avançats en Estructura Electrònica, Dinàmica i Modelització Molecular Obligatòria 2n semestre 12
Mètodes de la Química Teòrica I Obligatòria 2n semestre 5
Mètodes de la Química Teòrica II Obligatòria 2n semestre 5
Mètodes Teòrics per a la Simulació de Materials Optativa 2n semestre 6
Modelització d'Estructura Electrònica Optativa 2n semestre 6
Modelització Multiescala de Sistemes Moleculars Complexos Optativa 2n semestre 6
Multiescala, Aprenentatge Automàtic i Mètodes QSAR Aplicats a Biomolècules Optativa 2n semestre 6
Projecte de Programació Química Computacional Optativa 2n semestre 6
Química de Superfícies i Interfícies: Experimentació i Modelització Optativa 2n semestre 6
Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids Obligatòria 2n semestre 5
Sòlids Optativa 2n semestre 5
Tècniques Computacionals Avançades Optativa 1r semestre 6
Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Ramon Sayós Ortega coordina les pràctiques externes del màster. 

 

Tràmits

 

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els alumnes que cursin i superin aquest màster estaran preparats per poder treballar en recerca avançada fonamental o aplicada, tant en centres públics com privats de R+D+I. Una sortida important pels alumnes que cursin aquest màster, i estiguin interessats en continuar desenvolupant tasques de recerca, serà la realització d'un doctorat en un àmbit de recerca en el qual la modelització molecular sigui important. En l'àmbit del BKC i en l'entorn de Barcelona hi ha diferents grups de recerca dedicats a la modelització computacional en diferents camps de la Física, la Química i la Bioquímica en els quals els alumnes podran fer un doctorat. Però tampoc tindran cap problema si volen seguir els seus estudis de doctorat en qualsevol de les Universitats de l'Espai Europeu o d'altres continents.

No obstant això, l'ús i aplicació dels models/programes científics que aprendran els alumnes, juntament amb la seva formació avançada en informàtica i programació, els oferiran també possibilitats de treballar en departaments de R+D+I i de gestió d'empreses del sector tecnològic: empreses que necessitin analitzar sistemes de control complexos i xarxes, anàlisi i modelització de dades massives, empreses farmacèutiques, empreses dedicades a la tecnologia i materials per al medi ambient o per a l'energia, empreses de consultoria i auditoria tecnològica, empreses de desenvolupament d'aplicacions informàtiques, etc.

Contacte

secretaria.quimica@ub.edu
934 021 200 | 934 021 201
Formulari de contacte 
Coordinador: 

RAMON SAYOS ORTEGA