Objectius i competències

El màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia es dirigeix a llicenciats o graduats en ciències (en particular, en Física) i a enginyers tècnics o superiors que vulguin seguir estudis d’especialització en algun dels àmbits específics següents: astrofísica i ciències de l’espai, física atòmica, nuclear i de partícules, gravitació i cosmologia.
El màster està enfocat cap a la recerca, per mitjà de la tesi doctoral, en algun d’aquests camps o en altres camps propers, cosa que no exclou la sortida merament acadèmica. Tanmateix, també s’ofereix una formació genèrica molt valorada en el sector empresarial públic o privat, que obre un ventall molt ampli de sortides professionals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Física i astronomia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE MARIA SOLANES MAJUA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Astrofísica i Ciències de l'Espai
 • Partícules i Gravitació

Objectius i competències

Objectius

Els objectius del màster són rebre una formació acadèmica avançada dins dels àmbits de l'astrofísica; les ciències de l'espai; la física atòmica, nuclear i de partícules; la gravitació i la cosmologia, per mitjà de:


 • L'estudi dels continguts d'una selecció de les assignatures que componen l'oferta.
 • L'adquisició de la metodologia de treball necessària per dedicar-se posteriorment a la recerca i fer una tesi doctoral en un dels àmbits esmentats, fent un o més treballs de recerca.
 • L'adquisició d'habilitats per a fer presentacions de caràcter científic.
 • L'adquisició de competències, habilitats i destreses per incorporar-se a un grup de recerca i fer els estudis de doctorat, o eventualment incorporar-se a empreses que duguin a terme desenvolupaments relacionats amb la recerca en els àmbits esmentats.

Competències

Les competències generals que l'estudiant ha d'assolir poden ser de caire instrumental: capacitat d'anàlisi i de síntesi, coneixement d'anglès, coneixements d'informàtica o capacitat de resolució de problemes; de caire personal: raonament crític, capacitat de treball en equip o creativitat; o de caire sistèmic: capacitat d'aprendre autònomament o la capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

Les competències específiques que l'estudiant ha d'assolir són la capacitat de comprendre un sistema físic segons les escales d'energia rellevants, la capacitat d'identificar magnituds observables i la capacitat de contrastar prediccions dels models teòrics amb les dades experimentals i observacionals. Una altra possible competència específica és la capacitat de desenvolupar i aplicar noves tecnologies.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

En general es recomana tenir un grau de Física de 240 crèdits ECTS o equivalent i, en el cas dels estudiants de la UB, haver triat la menció de Física Fonamental del grau de Física. A més a més, per a aquests darrers, es recomana haver cursat les assignatures optatives mes directament relacionades amb l'especialitat (Partícules i Gravitació o Astrofísica i Ciències de l'Espai) en què s'estigui interessat.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Llicenciatures o graus de Física o Matemàtiques, o els seus equivalents en altres països.


Preinscripció

Calendari

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 12
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 24
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Astrofísica i Ciències de l'Espai
Astrofísica d'Altes Energies Optativa 1r semestre 3
Astrofísica Extragalàctica i Formació de Galàxies Optativa 2n semestre 6
Astronomia des de l'Espai Optativa 1r semestre 3
Astronomia Galàctica Optativa 1r semestre 6
Cosmologia Avançada Obligatòria 1r semestre 6
Estructura i Formació Estel·lar Optativa 2n semestre 6
Fronteres de la Física Teòrica Optativa 2n semestre 6
Instrumentació, Anàlisi de Dades i Aprenentatge Automàtic Optativa 2n semestre 6
Partícules Elementals Optativa 1r semestre 6
Relativitat General Avançada Optativa 2n semestre 6
Tècniques Matemàtiques i Estadístiques Obligatòria 1r semestre 6
Teoria Quàntica de Camps Optativa 1r semestre 6
Teories Gauge del Model Estàndard Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
24
Especialitat: Partícules i Gravitació
Astrofísica d'Altes Energies Optativa 1r semestre 3
Astrofísica Extragalàctica i Formació de Galàxies Optativa 2n semestre 6
Astronomia des de l'Espai Optativa 1r semestre 3
Astronomia Galàctica Optativa 1r semestre 6
Cosmologia Avançada Obligatòria 1r semestre 6
Estructura i Formació Estel·lar Optativa 2n semestre 6
Fronteres de la Física Teòrica Optativa 2n semestre 6
Instrumentació, Anàlisi de Dades i Aprenentatge Automàtic Optativa 2n semestre 6
Partícules Elementals Optativa 1r semestre 6
Relativitat General Avançada Optativa 2n semestre 6
Tècniques Matemàtiques i Estadístiques Obligatòria 1r semestre 6
Teoria Quàntica de Camps Optativa 1r semestre 6
Teories Gauge del Model Estàndard Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
24

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia
Astrofísica i Cosmologia Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Astronomia Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Electrodinàmica Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Física d'Altes Energies i Acceleradors Optativa 2n semestre 6
Física Quàntica Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Relativitat General Optativa 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'obtenció del títol de Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia és el primer pas cap a la realització d'uns estudis doctorals, focalitzats en la recerca en camps com ara l'Astronomia i l'Astrofísica o en la Física de Partícules i la Gravitació. Alguns dels continguts del màster més en contacte amb la física aplicada també permeten obrir portes en companyies aeroespacials, energètiques, o en els sectors financers i de comunicacions entre d'altres; ja que aquests requereixen especialistes en els camps de les ciències de l'espai, o en el processament i anàlisis de dades, simulació de processos, computació avançada, etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinador: JOSE MARIA SOLANES MAJUA
sec.facultat.fisica@ub.edu

934 021 116 (secretaría)

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.