Objectius i competències

El màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut té com a objectiu formar professionals i investigadors amb coneixements i habilitats orientats al desenvolupament de noves estratègies computacionals i de sistemes informàtics d'utilitat en la recerca biomèdica. 

Una de les característiques essencials d'aquest màster és la seva elevada optativitat, que permet a l'estudiant formar-se en un ampli ventall de disciplines bioinformàtiques. Així mateix, la inclusió en el màster d'assignatures obligatòries de disseny, de gestió i d'explotació de projectes científics demostra la seva vocació professional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Enginyeria informàtica i de sistemes
 • Matemàtiques i estadística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places30
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès
CoordinacióMARTA CASCANTE SERRATOSA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Pompeu Fabra
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formacióNo

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Màster interuniversitari

Objectius i competències

Objectius

El programa té com a objectiu formar professionals amb coneixements i habilitats orientats al desenvolupament de noves estratègies computacionals i sistemes informàtics d'utilitat en la investigació biomèdica i la pràctica sanitària, posant especial èmfasi en els sistemes informàtics relacionats amb l'R+D de medicaments i amb les aplicacions sanitàries de les tecnologies òmiques.

Competències

El present màster es fonamenta en cinc grans àrees de contingut:


 • Bioinformàtica del Genoma: anàlisi, alineament, comparació i anotació automàtics de seqüències biològiques; anàlisi de l'evolució i la variació de genomes, i bases de dades de biologia molecular.

 • Bioinformàtica Estructural: introducció als mètodes experimentals usats en la determinació estructural de biomolècules, predicció "ab initio" i, per homologia, d'estructures de proteïnes, simulació de sistemes biomoleculars, incloent-hi prediccions energètiques i d'interacció entre molècules.

 • Biologia de Sistemes Computacionals: descripció de xarxes biològiques i modelatge de xarxes gèniques, de proteïnes i metabòliques. Anàlisi dels conjunts massius de dades resultants de les tecnologies òmiques.

 • Farmacoinformàtica: gestió de biblioteques moleculars i el seu cribratge virtual, disseny de fàrmacs assistit per ordinador i modelització quantitativa de les relacions estructura-activitat (QSAR i 3D-QSAR/).

 • Informàtica Biomèdica: sistemes d'informació clinicosanitaris, anàlisi d'imatges biomèdiques, estudi de les relacions genotip-fenotip i sistemes informàtics d'ajuda a la presa de decisions sanitàries.


A més d'aquestes àrees especialitzades, el màster inclou formació en temes horitzontals d'interès general com ara algorísmia i programació, gestió i anàlisi de dades, mineria de textos i nocions de bioètica i protecció de dades aplicades a la bioinformàtica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 60
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 40
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut
Anàlisi de Dades Biomèdiques Optativa 5
Bases de Dades i Disseny de Webs Optativa 5
Bioinformàtica del Genoma Avançada Optativa 5
Bioinformàtica Estructural Obligatòria 5
Biologia de Sistemes Computacional Optativa 5
Ciència en Acció Obligatòria 5
Descobriment de Fàrmacs Assistit per Ordinador Optativa 5
Disseny i Gestió de Projectes de Recerca Obligatòria 15
Elements de Biocomputació Optativa 5
Elements de Matemàtiques Optativa 5
Extracció d'Informació de Tecnologies Òmiques Obligatòria 5
Genomes i Sistemes Optativa 5
Genòmica Aplicada: Anàlisi del Genoma-Fenoma en Salut Humana Optativa 5
Introducció a l'Algorítmica Optativa 5
Introducció a la Biomedicina Optativa 5
Introducció al Perl Optativa 5
Introducció al Python 3 Optativa 5
Principis de Bioinformàtica del Genoma Obligatòria 5
Recerca en Bioinformàtica Obligatòria 30
Simulacions Moleculars Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte