Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Unitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement Medicina i odontologia, Ciències biomèdiques, Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència Presencial
Crèdits 60
Places 20
Durada 1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit 27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Coordinació JOSE MANUEL MENCHON MAGRIÑA
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta No
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Informació de la universitat coordinadora Pàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat Cantàbria
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Cantàbria
 • Universitat Complutense de Madrid
 • Universitat Cadis
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Preinscripció

Calendari

Del 25 de gener al 30 de maig de 2023 (ambdós inclosos).

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

 

Informació acadèmica

 

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial

   

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis

 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.

 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.

 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   


 •  
 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis

 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.

 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars.

 • Tutories (Pla d'acció tutorial).

 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals.

 • Tallers d'ocupabilitat


 •  

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 33
Optatius 21
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Iniciació a la Investigació en Salut Mental
Aspectes Clínics i Terapèutics Bàsics en Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Aspectes Generals de la Neurobiologia Obligatòria 2n semestre 9
Avenços en el Trastorn Bipolar Optativa 2n semestre 3
Avenços en els Trastorns Afectius Optativa 2n semestre 3
Avenços en l'Esquizofrènia Optativa 2n semestre 3
Bases Biològiques de la Patologia Psiquiàtrica Optativa 2n semestre 4
Benestar en Experimentació Animal Optativa 2n semestre 3
Desenvolupament d'una Carrera de Recerca Optativa 2n semestre 4
Epidemiologia en Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Estada en Unitats de Recerca I Obligatòria 2n semestre 6
Estada en Unitats de Recerca II Obligatòria 2n semestre 18
Farmacodependències Optativa 2n semestre 4
Farmacogenètica i Farmacogenòmica Optativa 2n semestre 3
Funcions Cognitives Optativa 2n semestre 3
Genètica i Psiquiatria Optativa 2n semestre 4
Introducció a la Recerca en Neurociències Optativa 2n semestre 2
Metodologia de la Recerca en Psiquiatria i Salut Mental Optativa 2n semestre 6
Models Animals de Patologia Psiquiàtrica Optativa 2n semestre 4
Neurodesenvolupament Optativa 2n semestre 4
Neuroimatge Optativa 2n semestre 3
Paper dels Esdeveniments Traumàtics en els Trastorns Mentals Optativa 2n semestre 4
Psicofarmacologia I Optativa 2n semestre 3
Psicofarmacologia II Optativa 2n semestre 3
Psicopatologia Optativa 2n semestre 3
Psiquiatria Social Optativa 2n semestre 3
Receptors de Neurotransmissors Optativa 2n semestre 4
Recerca en Psiquiatria Infantojuvenil Optativa 2n semestre 3
Recerca en Teràpies Psicològiques Optativa 2n semestre 4
Teràpies Físiques Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Control d'Impulsos Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.
 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

 

 

 

Informació institucional

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinació UB
José Manuel Menchón: jmenchon@bellvitgehospital.cat
Lourdes Fañanás: lfananas@ub.edu

Portal de contactes