Presentació

El grau en Biologia ofereix formació sobre l’estructura i dinàmica funcional comuna a tots els éssers vius amb l’objectiu d’establir les lleis generals que regeixen la vida orgànica i els seus principis explicatius fonamentals.
El grau en Biologia ofereix una formació bàsica en matèries científiques com ara bioquímica, antropologia, biologia cel·lular, botànica, zoologia, fisiologia vegetal i animal, genètica, microbiologia, metabolisme, disseny experimental i anàlisi de dades, ecologia i evolució, i dues mencions en Biodiversitat i en Biologia Molecular, Cel·lular i de Sistemes.

Té l’objectiu de formar professionals i investigadors sobre l’estudi de les propietats, l’origen i l’evolució de la matèria viva.

La part final del grau es dedica a la formació en empreses, grups de recerca, laboratoris, centres de natura, etc., de Barcelona o d’altres llocs (com ara estades Erasmus a universitats europees) on els estudiants fan unes assignatures pràctiques i el treball final de grau.

El professorat està compost per especialistes en el tema que dediquen la recerca a fer estudis en l’àmbit de la biologia. Molts tenen un gran reconeixement a escala internacional, fet que garanteix l’actualització de la docència.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

160

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 77,3%, castellà 19,9%, anglès 2,7%
Nota de tall

11,034 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisANTONIO ARCAS PONS
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per identificar els éssers vius, els diferents graus d'organització i la diversitat: concepte i origen de la vida, estructura química dels éssers vius, tipus i graus d'organització, genètica i mecanismes de l'herència i la biodiversitat, mecanismes evolutius i desenvolupament.
 • Reconèixer diverses activitats que porten a terme els éssers vius i els mecanismes subjacents a aquestes activitats: metabolisme, replicació, transcripció, traducció i modificació de material genètic, senyalització cel·lular, regulació i integració de processos fisiològics.
 • Reconèixer, analitzar i interpretar les adaptacions funcionals dels éssers vius a l'entorn (medi físic, estructura i dinàmica de les poblacions i comunitats, fluxos d'energia i matèria).
 • Conèixer, analitzar i resoldre problemes, com també ser capaços de fer assaigs.

 

Competències

 • Comprensió del concepte de vida, dels seus principis físics i químics i dels mecanismes implicats en el seu origen i evolució.
 • Coneixement dels tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • Comprensió dels mecanismes de l'herència i les bases genètiques de la biodiversitat.
 • Comprensió de la biodiversitat (humans, animals, plantes, fongs, microorganismes i virus) i de les eines de classificació: sistemàtica i filogènia.
 • Descripció de la estructura i funcionament dels éssers vius a nivell molecular, cel·lular i tissular, així como la regulació i integració de les funcions en els organismes.
 • Comprensió de les relacions dels éssers vius entre ells i amb el medi.
 • Coneixement dels mecanismes implicats en els cicles biològics, el desenvolupament i el creixement dels diferents tipus d'organismes.
 • Coneixement del medi físic en què es desenvolupen els éssers vius: hídric, atmosfèric i terrestre.
 • Capacitat per descriure l'estructura i dinàmica de poblacions i comunitats.
 • Capacitat per identificar els fluxos d'energia i cicles biogeoquímics en els ecosistemes.
 • Coneixement de les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.
 • Capacitat per identificar els organismes i els seus nivells d'organització.
 • Obtenir, manipular, conservar i observar organismes.
 • Capacitat per manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d'origen humà.
 • Capacitat per catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • Aïllar, analitzar, identificar i quantificar biomolècules i avaluar activitats metabòliques.
 • Capacitat per dur a terme cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.
 • Capacitat per dur a terme bioassajos i proves funcionals i determinar paràmetres vitals.
 • Capacitat per dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.
 • Capacitat per analitzar i interpretar el comportament dels éssers vius. Capacitat per mostrejar, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.
 • Capacitat per gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
 • Capacitat per interpretar i dissenyar el paisatge.
 • Capacitat per obtenir, manejar, analitzar, integrar i comunicar informació bibliogràfica o de bases de dades relacionades amb la biologia.
 • Capacitat per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats experimentals.
 • Capacitat per dirigir, redactar i executar processos, serveis i projectes relacionats amb la biologia en diferents àmbits econòmics i de serveis.
 •  
 • Comprensió del concepte de vida, dels seus principis físics i químics i dels mecanismes implicats en el seu origen i evolució.
 • Coneixement dels tipus i nivells d'organització dels éssers vius.
 • Comprensió dels mecanismes de l'herència i les bases genètiques de la biodiversitat.
 • Comprensió de la biodiversitat (humans, animals, plantes, fongs, microorganismes i virus) i de les eines de classificació: sistemàtica i filogènia.
 • Descripció de la estructura i funcionament dels éssers vius a nivell molecular, cel·lular i tissular, així como la regulació i integració de les funcions en els organismes.
 • Comprensió de les relacions dels éssers vius entre ells i amb el medi.
 • Coneixement dels mecanismes implicats en els cicles biològics, el desenvolupament i el creixement dels diferents tipus d'organismes.
 • Coneixement del medi físic en què es desenvolupen els éssers vius: hídric, atmosfèric i terrestre.
 • Capacitat per descriure l'estructura i dinàmica de poblacions i comunitats.
 • Capacitat per identificar els fluxos d'energia i cicles biogeoquímics en els ecosistemes.
 • Coneixement de les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.
 • Capacitat per identificar els organismes i els seus nivells d'organització.
 • Obtenir, manipular, conservar i observar organismes.
 • Capacitat per manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques, incloses les d'origen humà.
 • Capacitat per catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • Aïllar, analitzar, identificar i quantificar biomolècules i avaluar activitats metabòliques.
 • Capacitat per dur a terme cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.
 • Capacitat per dur a terme bioassajos i proves funcionals i determinar paràmetres vitals.
 • Capacitat per dur a terme estudis de producció i millora animal i vegetal.
 • Capacitat per analitzar i interpretar el comportament dels éssers vius. Capacitat per mostrejar, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.
 • Capacitat per gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
 • Capacitat per interpretar i dissenyar el paisatge.
 • Capacitat per obtenir, manejar, analitzar, integrar i comunicar informació bibliogràfica o de bases de dades relacionades amb la biologia.
 • Capacitat per obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats experimentals.
 • Capacitat per dirigir, redactar i executar processos, serveis i projectes relacionats amb la biologia en diferents àmbits econòmics i de serveis. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Horaris


Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 60
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia I 1r semestre Formació bàsica 6
Física 1r semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques 1r semestre Formació bàsica 6
Química 1r semestre Formació bàsica 6
Sistema Terra 1r semestre Formació bàsica 6
Antropologia Biològica 2n semestre Obligatòria 6
Biologia II 2n semestre Formació bàsica 6
Bioquímica Estructural 2n semestre Formació bàsica 6
Citologia i Histologia 2n semestre Obligatòria 6
Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Botànica Anual Obligatòria 12
Fisiologia Animal Anual Formació bàsica 12
Zoologia Anual Obligatòria 12
Genètica Molecular 1r semestre Obligatòria 6
Microbiologia I Obligatòria 6
Genètica: Anàlisi Genètica 2n semestre Obligatòria 6
Microbiologia II Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia Cel·lular 1r semestre Obligatòria 6
Bioquímica Metabòlica 1r semestre Obligatòria 6
Ecologia Evolutiva 1r semestre Obligatòria 6
Evolució 1r semestre Obligatòria 6
Fisiologia Vegetal I Obligatòria 6
Ecologia de Comunitats i Ecosistemes 2n semestre Obligatòria 6
Fisiologia Vegetal II Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Disseny Experimental i Anàlisi de Dades 1r semestre
2n semestre
Obligatòria 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 12
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Algues i Briòfits 2n semestre Optativa 6
Anàlisi Avançada de Sistemes Fisiològics 1r semestre Optativa 6
Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social 1r semestre Optativa 6
Aqüicultura 2n semestre Optativa 6
Avaluació de l'Impacte Ambiental 1r semestre Optativa 6
Bases Genètiques de les Malalties 1r semestre Optativa 6
Biodiversitat Humana 2n semestre Optativa 6
Bioètica 1r semestre Optativa 3
Biogeografia 2n semestre Optativa 6
Bioinformàtica 2n semestre Optativa 6
Biologia Cel·lular de la Patologia 2n semestre Optativa 6
Biologia d'Artròpodes 1r semestre Optativa 6
Biologia de Cordats 1r semestre Optativa 6
Biologia de Poblacions 2n semestre Optativa 6
Biologia del Càncer 1r semestre Optativa 6
Biologia del Desenvolupament 2n semestre Optativa 6
Biologia d'Invertebrats Marins 2n semestre Optativa 6
Biologia Molecular de la Cèl·lula Microbiana 1r semestre Optativa 6
Bioquímica Analítica i Anàlisi Clínica 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Bioquímica de la Nutrició 1r semestre Optativa 6
Biotecnologia de la Producció Vegetal 2n semestre Optativa 6
Ciència del Sòl 1r semestre Optativa 6
Conservació de la Biodiversitat 2n semestre Optativa 6
Control de Plagues i Malalties de les Plantes 1r semestre Optativa 6
Control del Metabolisme i el Desenvolupament Vegetals 1r semestre Optativa 6
Cormòfits 2n semestre Optativa 6
Cultius Cel·lulars i Enginyeria Tissular 2n semestre Optativa 6
Diagnosi del Canvi Climàtic 2n semestre Optativa 6
Ecologia Microbiana 1r semestre Optativa 6
Ecosistemes Marins i Canvi Global 2n semestre Optativa 6
Educació Ambiental 2n semestre Optativa 6
Enginyeria Genètica 2n semestre Optativa 6
Enginyeria Genètica Avançada 1r semestre Optativa 6
Evolució del Pensament Biològic 2n semestre Optativa 6
Evolució Humana 1r semestre Optativa 6
Farmacologia 2n semestre Optativa 6
Fisiologia Animal Ambiental 1r semestre Optativa 6
Fisiologia Vegetal Ambiental 1r semestre Optativa 6
Fisiologia Vegetal Integrativa 1r semestre Optativa 6
Gestió de Fauna 1r semestre Optativa 6
Gestió del Sistema Litoral 1r semestre Optativa 6
Gestió d'Espais Protegits 2n semestre Optativa 6
Gestió d'Espècies Nocives 1r semestre Optativa 6
Gestió Forestal 1r semestre Optativa 6
Immunologia 1r semestre Optativa 6
Immunologia Aplicada 2n semestre Optativa 6
Limnologia 1r semestre Optativa 6
Micologia 1r semestre Optativa 6
Microbiologia Industrial i Alimentària 1r semestre Optativa 6
Models d'Integració Fisiològica 2n semestre Optativa 6
Molècules Bioactives Extretes d'Animals, Plantes i Fongs 1r semestre Optativa 6
Neurobiologia 1r semestre Optativa 6
Nutrició 2n semestre Optativa 6
Patologies Neurològiques 2n semestre Optativa 6
Pràcticum I 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Pràcticum II 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Regulació del Metabolisme 2n semestre Optativa 6
Restauració Ambiental 2n semestre Optativa 6
Sistemàtica Biològica: Principis, Mètodes i Aplicació 2n semestre Optativa 6
Tècniques de Diagnòstic i d'Imatge 1r semestre Optativa 6
Tecnologia de la Producció Animal 1r semestre Optativa 6
Tecnologia de la Reproducció Animal 2n semestre Optativa 6
Teràpia Cel·lular i Gènica 2n semestre Optativa 6
Toxicologia en Recerca Bàsica i Aplicada 1r semestre Optativa 3
Transgènesi i Millora Animal 1r semestre Optativa 6
Transgènesi i Millora Vegetal 2n semestre Optativa 6
Vegetació i Hàbitats 1r semestre Optativa 6
Virologia 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Menció en Biodiversitat
Menció en Biologia Molecular, Cel·lular i de Sistemes
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatures obligatòries de pràctiques curriculars, dues de 6 crèdits (150 hores) cadascuna i una de 12 crèdits (300 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques Curriculars per a projectes UB és la professora Sílvia Busquets i per a projectes en entitats externes és el professor Francesc Oliva. La coordinadora de les pràctiques no curriculars és la professora Magdalena Grifoll.
 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Sanitat: biòleg intern resident (BIR), laboratori clínic, reproducció humana, salut pública, nutrició i dietètica, salut animal i vegetal.
 • Recerca i desenvolupament científic de les ciències experimentals i de la vida.
 • Indústria farmacèutica, agroalimentària i química, producció i gestió de la qualitat.
 • Sector agropecuari en explotació i optimització de cultius vegetals, animals i fongs, i cerca de jaciments nous de recursos vius explotables.
 • Medi ambient: ordenació, conservació i control del territori, gestió de recursos naturals, gestió de residus, avaluació d'impactes i restauració del medi natural.
 • Informació, documentació i divulgació: museus, parcs naturals, zoològics, editorials, gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa o televisió.
 • Comerç i màrqueting de productes i serveis relacionats amb la biologia.
 • Gestió i organització d'empreses relacionades amb la formació i professió del biòleg.
 • Docència en ensenyament secundari, universitari, de postgrau i formació professional.

Inserció laboral

Datos del sistema universitario catalán

Contacte

Facultad de Biología

Diagonal, 643 - 08028 Barcelona

Secretaría: 934 021 087
secretaria-biologia@ub.edu

 

Buzón de consultas