Presentació

El grau en Treball Social és una formació basada en una perspectiva teòrica i pràctica en què l’estudiant desenvolupa un conjunt d’eines analítiques, relacionals i d’intervenció sobre els problemes socials per millorar el benestar de les persones, grups i comunitats.
El grau en Treball Social recolza en les teories del treball social, les ciències socials, les humanitats i els coneixements indígenes.

El treball social involucra les persones i les estructures per fer front a desafiaments de la vida i augmentar el benestar.

La formació que s’imparteix té per objectiu la investigació, la intervenció i l’avaluació social davant les necessitats socials per promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió.

Les pràctiques curriculars externes són un element clau en la formació impartida, i tenen la col·laboració d’institucions i professionals externs de la UB de diversos àmbits d’actuació en els quals s’exerceix el treball social. Aquestes pràctiques permeten aprendre a relacionar teoria i pràctica per construir i revisar de manera permanent el marc conceptual propi, i adquirir una identitat professional.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

240

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 80,6%,castellà 18,8%, anglès 0,6%
Nota de tall

7,787  (juliol 2024, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisFERRAN CORTES IZQUIERDO
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Els objectius que s'han d'assolir i que defineixen l'orientació general del grau de Treball Social són els següents:

 • Adquirir coneixements de l'àmbit del treball social i dels seus mètodes, del context organitzatiu i institucional, i de les ciències socials aplicades als problemes i processos sobre els quals intervé el treball social.
 • Aplicar els coneixements a la pràctica professional del treball social, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes en aquest context.
 • Analitzar i interpretar informació rellevant en el camp del treball social per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre problemes i respostes socials, i que hi incorporin la dimensió ètica.
 • Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge que permetin abordar amb un alt grau d'autonomia estudis posteriors i el desenvolupament professional propi.

Amb l'assoliment d'aquests objectius, es pretén formar professionals qualificats, capaços d'exercir la professió de treballador o treballadora social amb rigor i eficàcia en diversos contextos organitzatius i institucionals. I donar una visió de la realitat social i una resposta més pragmàtica i connectada amb les necessitats socials reals dels ciutadans.
 

Competències

Les competències generals i específiques que es desenvolupen en el grau de Treball Social, entre d'altres, són les següents:

 • Capacitat per elaborar reflexions i treballs d'anàlisi, com també per prevenir i resoldre problemes en temàtiques vinculades en l'àmbit del treball social.
 • Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes; i cercar i integrar nous coneixements i actituds.
 • Capacitat per desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant la diversitat i la multiculturalitat.
 • Capacitat per intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seves circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • Capacitat per donar suport i promoure el desenvolupament de xarxes socials per fer front a les necessitats, mitjançant la creació d'equips interdisciplinaris i multiorganitzacionals.
 • Capacitat per actuar en la resolució de situacions de risc derivades de l'exercici professional.
 • Capacitat per analitzar, valorar i sistematitzar la informació que proporciona el treball professional per millorar la praxi quotidiana i elaborar noves respostes a les situacions socials emergents.

Per veure totes les competències generals i específiques del grau, cal accedir a l'enllaç de la Memòria de verificació del grau (2009)

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Habilitats relacionals i de comunicació: capacitat empàtica, reflexiva, analítica i resposta als canvis i a les dinàmiques socials.
 • Interès en projectes o programes de l'àmbit social, tant pel que fa a la participació activa com a voluntariat social com per activitats laborals desenvolupades.
   

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 114
Optativa 24
Pràctiques externes 33
Treball final de grau 9
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau Anual Treball final de grau 9
Practiques II 1r semestre Pràctiques 21
Supervisió del Treball Social II 1r semestre Obligatòria 6
Rol i Identitat del Treball Social 2n semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Treball Social
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòria de pràctiques curriculars una de 12 crèdits (120 hores) i una altra de  21 crèdits (305 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora M. Tereza Leal Amaral

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Sistema de serveis socials: atenció social, ajuda domiciliària, programes socials i acció social territorial.
 • Sistema de salut: atenció sanitària en centres de salut, hospitals, centres de salut mental, centres d'atenció a drogodependents, associacions de malalts.
 • Sistema educatiu: assessorament psicopedagògic, mediació escolar, educació especial, suport a famílies, tallers d'educació en la societat.
 • Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, mediació amb víctimes, programes de seguiment, centres d'internament de menors, inserció sociolaboral, mediació familiar, assistència social penitenciària, tractament de delictes i d'agressions, seguiment de presos en llibertat condicional, serveis de reinserció.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d'aquest servei.
 • Habitatge: programes d'habitatge de protecció social, dinamització de barris de construcció nova o en procés de remodelació, desenvolupament comunitari, planificació social urbana.
 • Sector terciari: organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social i la promoció dels drets socials i civils.
 • Àmbits emergents del treball social: atenció en catàstrofes o emergències socials, defensa dels drets humans, cooperació i solidaritat internacional, peritatge social, consultoria i assessorament en projectes socials.

El treball social s'adreça a tota la població que en algun moment està en situacions de risc, de conflicte, de vulneració de drets socials i civils; promou la millora de les situacions socials (individuals, familiars o col·lectives) i les capacitats personals dels ciutadans, i facilita l'accés als serveis i recursos socials. En aquesta orientació treballa amb persones amb discapacitats, persones dependents, persones grans, infants, adolescents i joves en situació de risc, dones, immigrants i refugiats, persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.
 

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes