Protecció de dades

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

Responsable del tractament
Secretaria General de la Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament
Facilitar-te informació sobre l'ensenyament consultat.

Base jurídica
La base jurídica és el consentiment, que pots revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació de les dades
Les dades es conserven durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual s'han recollit i determinar les possibles responsabilitats que en puguin derivar.

Destinataris
Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n'hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui d'obligació legal.

Drets de les persones
Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les dades mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general @ub.edu). Cal que hi adjuntis una fotocòpia del DNI o d'un altre document vàlid que t'identifiqui.

Delegat o delegada de protecció de dades
Si consideres que aquests drets no s'han atès adequadament, pots comunicar-ho al delegat o delegada de protecció de dades de la Universitat per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control
També pots presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.