Memòria de la Universitat de Barcelona
Descobreix la UB a través de les seves dades i estadístiques.
La Memòria de la Universitat de Barcelona recull les principals activitats desenvolupades en la docència, la recerca i la transferència, així com la projecció de la UB en la societat i en el món. El document es complementa amb taules de dades i gràfics que s'amplien amb un recull estadístic.

 

Edicions anteriors