Informes i memòries
Consulta totes les publicacions, els informes i els estudis coordinats pel Gabinet Tècnic del Rectorat.
Accedeix​​​ a documents institucionals, publicacions i informes de la Universitat de Barcelona,  elaborats amb informació periòdica i l'anàlisi de dades del conjunt de l'activitat universitària.

La Memòria de la Universitat de Barcelona recull les activitats més destacades desenvolupades al llarg d'un curs, i les dades estadístiques relacionades mostren les principals variables de tots els àmbits d'actuació (docència, recerca, internacionalització, etc.).
​​​​​​​Els informes d'inserció laboral estan elaborats d'acord amb les enquestes d'inserció realitzades per AQU Catalunya i analitzen els resultats globals de la UB i per facultats, per a cada edició i de manera evolutiva. Aquesta informació està disponible per a grau, màster universitari i doctorat.

Presentació de la Universitat de Barcelona

Destaquem