Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Física i astronomia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióANGELS RAMOS GOMEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Sevilla
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Sevilla
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Complutense de Madrid
 • Università degli Studi di Catania
 • Università degli Studi di Padova
 • Université de Caen Basse-Normandie
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Física Nuclear Aplicada amb Petits Acceleradors
 • Física Nuclear Experimental en Grans Acceleradors
 • Física Nuclear Teòrica

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 36
Optatius 42
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Física Nuclear Aplicada amb Petits Acceleradors
Aplicacions per a Teràpies Optativa 12
Arqueometria Optativa 6
Astrofísica Nuclear Optativa 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models Obligatòria 6
Física Atòmica i de Plasma Obligatòria 6
Física d'Acceleradors i Aplicacions Optativa 6
Física Mèdica Optativa 6
Física Nuclear Experimental Bàsica Obligatòria 6
Mecànica Quàntica Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Centres de Recerca Obligatòria 12
Programació i Mètodes Numèrics Obligatòria 6
Radioactivitat Ambiental Optativa 6
Radioactivitat i Mesures Nuclears Optativa 6
Tècnica d'Anàlisi de Dades per a Física Nuclear i de Partícules Optativa 6
Tècniques Nuclears Avançades Aplicades a la Medicina Optativa 6
Temes Actuals de Física Nuclear Seleccionats per la Comissió Acadèmica per a cada Edició i Impartits per Professors Convidats Obligatòria 6
Teoria de les Reaccions Nuclears Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 30
Especialitat: Física Nuclear Experimental en Grans Acceleradors
Astrofísica Nuclear Optativa 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models Obligatòria 6
Física Atòmica i de Plasma Obligatòria 6
Física Nuclear Experimental Bàsica Obligatòria 6
Física Nuclear Experimental i Acceleradors Optativa 6
Física Subnuclear Optativa 6
Introducció als Detectors de Radiació Optativa 6
Laboratori Avançat de Física Nuclear Optativa 6
Mecànica Quàntica Obligatòria 6
Metrologia i Anàlisi de Dades Optativa 6
Pràctiques en Empreses o Centres de Recerca Obligatòria 12
Programació i Mètodes Numèrics Obligatòria 6
Radioactivitat i Mesures Nuclears Optativa 6
Temes Actuals de Física Nuclear Seleccionats per la Comissió Acadèmica per a cada Edició i Impartits per Professors Convidats Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 30
Especialitat: Física Nuclear Teòrica
Astrofísica Nuclear Optativa 2n semestre 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models Obligatòria 6
Física Atòmica i de Plasma Obligatòria 6
Física Hadrònica Optativa 2n semestre 6
Física Nuclear Experimental Bàsica Obligatòria 6
Física Teòrica d'Àtoms, Nuclis i Col·lisions Optativa 12
Interaccions Febles Optativa 6
Mecànica Quàntica Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Centres de Recerca Obligatòria 12
Programació i Mètodes Numèrics Obligatòria 6
Reaccions Nuclears Optativa 6
Temes Actuals de Física Nuclear Seleccionats per la Comissió Acadèmica per a cada Edició i Impartits per Professors Convidats Obligatòria 6
Teoria Quàntica Relativista: Processos Nuclears Optativa 6
Teories de Molts Cossos en Física Nuclear Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.