Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
  • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióTHOMAS STRATMANN
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversité Lyon 1 Claude Bernard (UCBL)
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Université Lyon 1 Claude Bernard (UCBL)
  • Université Jean Monnet Saint-Étienne (UJM)
  • Universiteit Antwerpen (UA)
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 93
Optatius 0
Pràctiques externes
Treball final de màster 27
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Erasmus Mundus d'Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
Anatomia Funcional del Sistema Immunitari Obligatòria 3
Aplicacions Específiques de les Vacunes Obligatòria 3
Autoimmunitat Obligatòria 3
Ciències Socioeconòmiques i Humanitats: Comunicació en Vacunes i Salut Pública Obligatòria 6
Descripció i Variabilitat de Patògens Obligatòria 6
Desenvolupament de Vacunes en la Clínica Obligatòria 3
Dinàmica de la Resposta Innata i Adaptativa Obligatòria 3
El Sistema Immunitari en Nadons, Dones Embarassades i Gent Gran Obligatòria 3
Epidemiologia Obligatòria 3
Fabricació de Vacunes i Control de Qualitat Obligatòria 3
Formulació de Vacunes Obligatòria 3
Gestió de Projectes Obligatòria 3
Immunodeficiències Obligatòria 3
Immunologia i Càncer Obligatòria 3
Immunomonitoratge en Assaigs Preclínics i Clínics de Vacunes Obligatòria 3
Interaccions entre Hoste i Patogen Obligatòria 3
Llengües: Alemany, Català, Espanyol, Francès, Anglès, Italià, Portuguès Obligatòria 3
Llengües: Alemany, Espanyol, Francès, Anglès, Italià Obligatòria 3
Llengües: Alemany, Espanyol, Francès, Anglès, Italià Obligatòria 3
Llengües: Alemany, Espanyol, Francès Obligatòria 3
Manipulació i Ús d'Animals de Laboratori Obligatòria 3
Mecanismes d'Immunopatologia Obligatòria 3
Noves Tecnologies, Rutes d'Administració de Vacunes i Adjuvants Obligatòria 3
Participació en el Curs Summer School on Vaccinology Obligatòria 3
Receptors i Transducció de Senyals Obligatòria 3
Recerca en Farmacologia Clínica Obligatòria 3
Reconeixement de l'Antigen Obligatòria 3
Resposta Immunitària a Infeccions per Patògens Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 27

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

934 021 671 (Secretaria de la Facultat)
934 021 100 (Informació UB)
636 346 026 I 933 556 000 (Atenció a l’Estudiant)

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.