Objectius i competències

El màster Erasmus Mundus en Qualitat als Laboratoris Analítics és un màster que té com a objectiu fonamental preparar professionals per als laboratoris analítics, amb atenció especial a la implementació i gestió de sistemes de qualitat.
El màster Erasmus Mundus en Qualitat als Laboratoris Analítics es desenvolupa mitjançant un consorci format per universitats europees (Universitat de Barcelona, Universitat de Cadis, Universitat de l’Algarve, Universitat de Bergen i Universitat Tecnològica de Gdansk) i vint-i-cinc institucions associades, entre les quals destaquen companyies privades, laboratoris oficials, instituts de recerca, entitats nacionals (ENAC, NIST-USA i INMETRO-Brasil) i destacades universitats estrangeres (de la Xina, Rússia i Llatinoamèrica).

Aquest prestigiós màster ha rebut el reconeixement del Programa Erasmus Mundus en les convocatòries dels anys 2007 i 2012.
El programa formatiu s’ha de fer en dos cursos. El primer any (seixanta crèdits) es duu a terme de manera íntegra en una de les universitats participants i consisteix en classes teòriques i pràctiques. El segon any és eminentment pràctic i consisteix en un treball final de màster i una estada de tres mesos en una empresa o institució oficial que tingui implementat un sistema de gestió de la qualitat.

Els trets més destacables del màster són el caràcter internacional, la mobilitat d’estudiants i professors i el prestigi de les institucions que hi participen.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
  • Química
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióMIGUEL ESTEBAN CORTADA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitetet I Bergen
Universitats Participants
  • Universitetet I Bergen
  • Politechnika Gdanska
  • Universidade do Algarve
  • Universidad de Cadiz
  • Universitat de Barcelona
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 60
Pràctiques externes 15
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics
Anàlisi Biològica Optativa 2
Anàlisi d'Aigua Optativa 2
Anàlisi d'Aliments Optativa 2
Anàlisi Instrumental Avançada en la Pràctica Optativa 2
Anàlisi Mediambiental Optativa 2
Anàlisi Multivariant de Dades Optativa 2
Auditories de Laboratoris: EN ISO 19011 Optativa 2
Avaluació de Riscos als Laboratoris Analítics Optativa 2
Bones Pràctiques de Laboratori i Elaboració Optativa 2
Calibratge i Verificació Optativa 2
Com Convertir un Laboratori Analític en un Laboratori Acreditat d'acord amb la Norma ISO/IEC 17025 Optativa 2
Comunicació Científica i Redacció de Documents Tècnics Optativa 2
Control de Qualitat Intern Optativa 2
Cromatografia de Gasos Optativa 2
Cromatografia de Líquids Optativa 2
Disseny d'Experiments i Optimització Optativa 2
Documentació dels Sistemes de Qualitat Optativa 2
Documents de Gestió de la Qualitat en la Pràctica Optativa 2
Eines TIC Optativa 2
Espectrometria de Masses i Tècniques Híbrides Optativa 2
Espectroscòpia Atòmica Optativa 2
Espectroscòpia Molecular Optativa 2
Espectroscòpia Vibracional Optativa 2
Estadística Optativa 2
Estimació de la Incertesa Optativa 2
Estratègies per a la Recerca de Feina Optativa 2
Exercicis d'Intercomparació i Materials de Referència Optativa 2
Gestió de Projectes Optativa 2
Habilitats d'Emprenedoria i Lideratge Optativa 2
Introducció a la Gestió de Qualitat Optativa 2
Mètodes d'Extracció en Química Analítica Optativa 2
Mètodes de Selecció de Mostres i Variables per a l'Anàlisi de Classificació en Química Analítica Optativa 2
Mètodes i Sensors Electroquímics per a la Química Analítica Ambiental Optativa 2
Metrologia Química: Principis i Pràctica Optativa 2
Mostratge i Tractament de la Mostra Obligatòria 2
Optimització i Paràmetres de Qualitat en Cromatografia Optativa 2
Pràctiques Externes Obligatòria 15
Projecte Obligatòria 15
Reconeixement de Pautes i Classificació Optativa 2
Sistemes de Qualitat als Laboratoris d'Assaig: ISO/IEC 17025 Optativa 2
Tècniques Electroanalítiques Optativa 2
Tests Estadístics i Anàlisi de la Variància Optativa 2
Treball Final de Màster Obligatòria 30
Validació de Mètodes Analítics Optativa 2

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 15 crèdits.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Miguel Esteban coordina les pràctiques externes del màster. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

secretaria.quimica@ub.edu

934 021 200 | 934 021 201
Coordinador: MIGUEL ESTEBAN CORTADA 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.