Objectius i competències

El màster Erasmus Mundus en Innovació i Regulació en Química és un màster adreçat a professionals que s’ocupen de la seguretat i la regulació de les substàncies químiques. Les substàncies químiques són pertot arreu, són un component essencial de la nostra vida quotidiana i contribueixen de manera decisiva al benestar i la prosperitat de la nostra societat. No obstant això, alguns productes químics poden danyar seriosament el medi ambient o la salut i són perillosos si no s’utilitzen correctament.

Les substàncies químiques són pertot arreu, són un component essencial de la nostra vida quotidiana i contribueixen de manera decisiva al benestar i la prosperitat de la nostra societat. No obstant això, alguns productes químics poden danyar seriosament el medi ambient o la salut i són perillosos si no s’utilitzen correctament. Durant molts anys, a Europa, s’han fabricat i s’han introduït al mercat un gran nombre de substàncies, de vegades en quantitats molt elevades, i, tanmateix, no hi ha prou informació sobre els riscos que plantegen per a la salut humana i el medi ambient. Aquestes són algunes de les raons que expliquen la importància d’una bona gestió i regulació de productes químics.

A tot el món s’estan implementant marcs polítics en aquest sentit, que haurien d’estar vigents l’any 2020 i que segueixen les recomanacions de la Proposta estratègica de gestió de productes químics de les Nacions Unides (SAICM). De les regulacions internacionals, com ara la Llei de control de substàncies tòxiques dels Estats Units (TSCA) i la Llei de control de substàncies químiques del Japó (CSCL), la Normativa REACH europea, implementada el 2007, és la més ambiciosa.

La Normativa REACH (CE 1907/2006, REACH - Registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques) està reconeguda internacionalment i els principals socis comercials de la UE, com ara la Xina, l’han adoptat i adaptat.  La Normativa REACH permet reunir informació científica (registre i avaluació) i aplicar mesures de gestió de prevenció de riscos (autorització i restricció) de tots els productes químics fabricats o importats a la UE. Els fabricants i importadors europeus de substàncies químiques estan obligats a proporcionar informació àmplia sobre tots els riscos que poden causar les substàncies químiques que contenen els seus productes.

Això afecta les empreses europees i no europees que venen al mercat europeu i requereix que centres de recerca, tant públics com privats, dediquin bona part de la recerca a avaluar la toxicitat de les substàncies químiques i dissenyar noves alternatives d’ús més segures. El màster Erasmus Mundus en Innovació i Regulació en Química proporciona als professionals tots els coneixements i eines necessaris des del punt de vista científic, legislatiu i econòmic per gestionar els riscos dels productes químics de manera responsable i per complir les exigències respecte de la legislació química a tot el món.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
  • Química
  • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióDANIEL SAINZ GARCIA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversidade do Algarve
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universidade do Algarve
  • Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 9
Optatius 66
Pràctiques externes 15
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Especialitat: Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química
Actitud Comunicativa Optativa 2n semestre 6
Actitud Innovadora Optativa 1r semestre 6
Actitud Investigadora Optativa 1r semestre 6
Avaluació Ambiental Optativa 2n semestre 6
Avaluació de Laboratori Optativa 1r semestre 6
Avaluació General Optativa 1r semestre 6
Avaluació Toxicològica Optativa 1r semestre 6
Competències Informàtiques Optativa 1r semestre 6
Disseny de Productes Farmacèutics Alternatius Optativa 1r semestre 6
Disseny de Productes Innovadors Optativa 1r semestre 6
Economia Circular Optativa 1r semestre 6
Formació de Laboratori per a Projectes de recerca Obligatòria 1r semestre 9
Gestió de Dades Optativa 1r semestre 6
Gestió de Residus Optativa 2n semestre 6
Indústria de les Nanotecnologies Optativa 1r semestre 6
Indústria Farmacèutica Sostenible Optativa 2n semestre 6
Innovació Industrial Optativa 2n semestre 6
Matèries Primeres Optativa 2n semestre 6
Negocis i Empresa Optativa 1r semestre 6
Negocis i Màrqueting Optativa 1r semestre 6
Nous Productes Aplicats Optativa 1r semestre 6
Perspectiva Toxicològica Optativa 1r semestre 6
Pràctiques Obligatòria 1r semestre 15
Preocupacions Globals Optativa 1r semestre 6
Qualitat i Innovació Optativa 1r semestre 6
Química des de la Natura Optativa 2n semestre 6
Química Verda Optativa 2n semestre 6
Regulació en Aliments i Fàrmacs Optativa 2n semestre 6
Regulació en Química Optativa 2n semestre 6
Regulació i Nanotecnologia Optativa 2n semestre 6
Seguretat de Plantes Químiques Optativa 1r semestre 6
Seguretat i Risc Optativa 1r semestre 6
Seguretat Química Optativa 1r semestre 6
Sostenibilitat Mediambiental Optativa 2n semestre 6
Sostenibilitat Química Optativa 2n semestre 6
Toxicologia Humana Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 15 crèdits.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. En Daniel Sainz Garcia coordina les pràctiques externes del màster. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinador: DANIEL SAINZ GARCIA
emmcchir@ualg.pt