Objectius i competències

El màster en Neurociències, amb una orientació preferentment investigadora, porta els coneixements interdisciplinaris necessaris (des de la biologia molecular fins als estudis cognitius i de la neuroimatge), perquè els futurs investigadors de recerca bàsica i clínica en neurociències puguin abordar els problemes de manera translacional i incorporar-se a laboratoris d'institucions públiques i privades. 
El màster en Neurociències, amb una orientació preferentment investigadora, aporta els coneixements interdisciplinaris necessaris (des de la biologia molecular fins als estudis cognitius i de la neuroimatge), perquè els futurs investigadors de recerca bàsica i clínica en neurociències puguin abordar els problemes de manera translacional i incorporar-se a laboratoris d'institucions públiques i privades. 

Està adreçat a professionals (metges, psicòlegs, veterinaris, etc.) que vulguin actualitzar els seus coneixements en els aspectes més rellevants de les neurociències. Aquests estudis s'adrecen a persones interessades com el cervell humà codifica la visió del color o el discurs oral; Les bases moleculars i cel·lulars de la drogoaddicció; Per què les neurones no es regeneren espontàniament; Els mecanismes fisiològics de comportaments complexos; Comprendre des d'un punt de vista biològic els trastorns psiquiàtrics; Els avenços en teràpies farmacològiques i regeneratives per a les malalties neurodegeneratives i traumes del sistema nerviós central; O la utilitat dels animals d'experimentació per estudiar malalties neurològiques.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà, castellà i anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFAUSTO A ULLOA DARQUEA
ESTER VERDAGUER CARDONA
Adreça electrònicamasterneurociencies@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Lleida
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals del màster són el següents:


 • Adquirir la transversalitat de coneixements per garantir una visió multidisciplinària de les tasques desenvolupades pels científics.
 • Desenvolupar la capacitat d'aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític.
 • Actualitzar coneixements moleculars i cel·lulars, i integrar-los per abordar aspectes com ara la comprensió, la prevenció o el tractament de malalties que afecten el sistema nerviós.
 • Assolir la formació com a científics en l'àmbit biomèdic que faci de pont entre la recerca bàsica i la clínica.
 • Promoure la interacció entre la universitat i l'empresa, i impulsar el desenvolupament i la gestió de centres R+D i fundacions de recerca.
 • Assolir la formació com a experts en l'àmbit biomèdic de les neurociències per exercir com a docents.

Competències

Competències generals:


 • Capacitat de parlar bé en públic.

 • Capacitat d'entendre que els coneixements científics són transversals per garantir una visió multidisciplinària de les neurociències.

 • Capacitat d'aplicar el mètode científic, el pensament creatiu, lògic i crític en l'àmbit dels diferents camps de les neurociències.

 • Capacitat d'entendre la importància de la interacció entre universitat i empresa per promoure la innovació i la transferència.

 • Capacitat de respectar profundament l'ètica i la integritat intel·lectual.

 • Capacitat de comunicar els resultats utilitzant els diversos mitjans de difusió i coneixent-ne les limitacions.

Les competències específiques que ha d'adquirir l'estudiant estan relacionades amb tres blocs de coneixements que fan referència a:

1. Funcionament normal del sistema nerviós.

2. Alteracions i envelliment del sistema nerviós.

3. Metodologia utilitzada per a l'estudi del sistema nerviós.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants molt motivats que vulguin completar la formació adquirint coneixements de disciplines diferents de les cursades fins al moment i aprofundir en algunes de les ja adquirides durant la formació prèvia.

És recomana que l'estudiant tingui coneixements previs en alguns dels àmbits següents:


 • Biologia cel·lular, biologia molecular, química elemental, física elemental, fisiologia humana o animal, psicobiologia, farmacologia.
 • Psicologia, neuroanatomia humana o animal, biofísica, histologia i organografia microscòpica humana o animal, biologia del desenvolupament, genètica, química orgànica, estructura i funcions de les proteïnes, neurologia, neuropatologia, biologia animal.

També es recomana dominar algun programa especialitzat i tenir una bona comprensió lectora de textos escrits en anglès.

Es valora positivament haver cursat assignatures en universitats diferents de la d'origen, per exemple, haver fet un programa Erasmus i presentar una carta de recomanació de grups de recerca en neurociències.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Es pot accedir al màster des dels graus o llicenciatures següents: Biologia, Bioquímica, Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina, Farmàcia, Psicologia, Veterinària, Odontologia, Biotecnologia, Biomedicina o equivalent, Genètica, Fisioteràpia, Enginyeria Biomèdica o altres graus relacionats amb les ciències de la vida i les enginyeries. Es consideraran altres titulacions quan la petició sigui avalada per un grup de recerca en l'àmbit de les neurociències.

Per a un bon seguiment del màster és necessari, però no imprescindible, haver cursat les assignatures de Biologia Cel·lular i de Psicologia. Si en l'expedient acadèmic d'un estudiant no consten aquestes assignatures, caldrà seguir dos complements formatius en aquests continguts. Els complements formatius equivalen a 2,5 crèdits cada un i s'han dissenyat específicament per a aquest màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Llista d'admissions

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Dates

 • Juliol: del 15 al 30
 • Setembre: del 12 al 30

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 17
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Neurociències
Anàlisi de Neuroimatge Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi de Senyals Optativa 2n semestre 2.5
Avaluació del Comportament en Models Animals Optativa 1r semestre 2.5
Bases Cel·lulars i Moleculars de la Plasticitat i l'Aprenentatge Optativa 1r semestre 2.5
Bases de Neurociència Cognitiva Obligatòria 1r semestre 3
Bases Fisiopatològiques de les Malalties Neurològiques i Psiquiàtriques Obligatòria 1r semestre 3
Biologia Cel·lular i Molecular de la Neurona Obligatòria 1r semestre 3
Desenvolupament Neurocognitiu Optativa 2n semestre 2.5
Desenvolupament Neuronal Optativa 1r semestre 2.5
Funció Cerebral Humana: Ones Cerebrals Optativa 2n semestre 2.5
Isquèmia i Patologies Neurovasculars Optativa 2n semestre 2.5
Models Animals i Generació d'Animals Transgènics Optativa 1r semestre 2.5
Neuroanatomia Humana per a Neurocientífics Optativa 1r semestre 2.5
Neurobiologia Cel·lular i Molecular de Canals Iònics i Transportadors Optativa 1r semestre 2.5
Neurobiologia de l'Addicció Optativa 1r semestre 2.5
Neurobiologia de la Glia Optativa 1r semestre 2.5
Neurobiologia del Dolor Optativa 1r semestre 2.5
Neurobiologia del Sistema Neuromuscular Optativa 1r semestre 2.5
Neurobiologia dels Sentits Optativa 2n semestre 2.5
Neurociència Computacional Optativa 2n semestre 2.5
Neurofarmacologia i Medicina Regenerativa Obligatòria 1r semestre 3
Neurofisiologia Cel·lular Avançada Optativa 1r semestre 2.5
Neuroimatge i Cognició en Patologia Humana Obligatòria 1r semestre 3
Neuropsicologia de l'Envelliment i Demències Optativa 2n semestre 2.5
Neuropsicologia: Funcions Executives i Lòbul Frontal Optativa 1r semestre 2.5
Neurotoxicologia Optativa 2n semestre 2.5
Neurotransmissió Obligatòria 1r semestre 3
Psiquiatria Biològica Optativa 1r semestre 2.5
Regeneració Neural Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques Avançades d'Enginyeria Cel·lular i Histologia Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques Avançades en Neuroimatge Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques Bàsiques en Neurociències Optativa 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 17

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Neurociències
Fonaments de Biologia Cel·lular i Molecular Optativa 1r semestre 2.5
Fonaments de Psicobiologia Optativa 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. La major part d'activitats pràctiques del màster es realitzen en l'assignatura obligatòria Treball Final de Màster de 17 crèdits (425 hores).Informació relacionadaSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086
masterneurociencies@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.