Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióCampus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada
Àmbit de coneixement
  • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
  • Semipresencial
Crèdits90
Durada2 anys acadèmics
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Màster universitari nou que ofereix places de nou accés per al curs 2024-2025. La informació estarà disponible ben aviat.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 60
Optatius 12
Pràctiques externes 6
Treball final de màster 12
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Assistència i Gestió de les Emergències Extrahospitalàries
Bioestadística i Dissenys de Recerca Obligatòria 3
Estratègies de Gestió i Qualitat en els Sistemes d'Emergències Obligatòria 6
Estratègies de Lideratge i Comunicació Efectiva Obligatòria 6
Gestió Clínica i Organitzativa de les Emergències en Salut Mental Optativa 3
Gestió Clínica i Organitzativa de les Emergències Extrahospitalàries I Obligatòria 12
Gestió Clínica i Organitzativa de les Emergències Extrahospitalàries II Obligatòria 12
Gestió Clínica i Organitzativa de les Emergències Obstètriques i Pediàtriques Optativa 3
Gestió Clínica i Organitzativa de les Persones en ECMO Optativa 3
Gestió Clínica i Organitzativa del Pacient Cremat i l'Atenció al Dolor Optativa 3
Gestió i Treball en Equip Obligatòria 6
Habilitats Tècniques i Pràctiques Clíniques Simulades Obligatòria 12
Metodologia Qualitativa Optativa 3
Metodologia Quantitativa Optativa 3
Pràctica Basada en l'Evidència amb Perspectiva de Gènere Obligatòria 3
Pràctiques Externes Obligatòria 6
Proves Complementàries Optativa 3
Recerca Qualitativa: Tècniques de Recerca Observacionals i Conversacionals Optativa 3
Recerca Quantitativa: Lectura Crítica d'Estudis Observacionals, Assaigs Clínics Aleatoritzats i Introducció a les Revisions Sistemàtiques Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

campus.eui@sjd.edu.es
C/ Sant Benito Menni, 18-20, 08830, Sant Boi de Llobregat