Objectius i competències

El màster universitari en Gestió d’Àrees de Muntanya ofereix la preparació per afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya: capacitat per aportar solucions innovadores i viables dins dels marcs normatius i les polítiques vigents, per liderar i treballar en equips interdisciplinaris en organismes públics i entitats, així com per generar accions d’emprenedoria, sempre amb una perspectiva local i global alhora.
El màster planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d’oferir formació professional en diversos sectors: per exemple, l’anàlisi i interpretació de les singularitats de tipus mediambiental i dels riscos naturals associats, o la comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades. També permet el reconeixement i ús de les diferents normatives adreçades a l’ordenació de les àrees de muntanya i la concepció i desplegament d’iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc, així com la gestió sostenible dels espais de muntanya.

L’estudi dels aspectes físics i de les limitacions mediambientals és una part important del màster, però es dona una rellevància especial a les dinàmiques econòmiques i socials. El màster en Gestió d’Àrees de Muntanya, impartit per professorat dels cinc departaments de Geografia de les universitats catalanes, combina també el coneixement dels aspectes mediambientals i socioeconòmics característics de la muntanya amb els de gestió i ordenació del territori en aquestes àrees.

Per les singularitats específiques de les muntanyes de l’àrea mediterrània, en aquest màster s’aborden les característiques i situacions típiques no només de la muntanya alpina sinó també de la muntanya seca o mitjana i de la baixa muntanya.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Ciències mediambientals i ecologia
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióMONTSERRAT SALVA CATARINEU
Adreça electrònicamastermuntanya@udl.cat
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Lleida
Universitats Participants
 • Universitat Lleida
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Girona
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora.Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Universitat de Lleida

Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel.: +34 973 70 20 98
Coordinador: Daniel Paül i Agustí mastermuntanya@udl.cat

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.