Objectius i competències

L’Erasmus Mundus de Sanitat Aqüícola respon a la necessitat d'una formació d'experts en la gestió de la salut de l'aqüicultura, amb una producció controlada d'organismes aquàtics (alimentaris) de forma sostenible i amb aplicacions a la salut, millora del sabor...
L'aqüicultura és la producció controlada d'organismes aquàtics (alimentaris). Durant dècades, aquest sector ha estat el sistema de producció d'aliments amb més creixement a escala mundial i és l'única opció per reduir la pressió sobre la pesca salvatge.

La intensificació constant dels sistemes d'aqüicultura, juntament amb una major producció, ha donat lloc inevitablement a l'augment de l'aparició de brots de malalties virals, bacterianes o relacionades amb l'estrès.  Això exigeix que els experts degudament formats desenvolupin i apliquin solucions innovadores.

L’Erasmus Mundus de Sanitat Aqüícola està dirigit a estudiants amb una formació general en ciències de la vida, de la salut o d'enginyeria agrònoma, amb una formació específica en el coneixement de la biologia, l'ecologia i la fisiologia dels organismes aquàtics o dels sistemes de producció aqüícola (tecnologia i instal·lacions). 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Bioquímica i biotecnologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióM. ISABEL NAVARRO ALVAREZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversiteit Gent
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universiteit Gent
 • Wageningen University
 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Itinerari d'Ecosistemes i Salut
 • Itinerari de Fisiologia i Salut
 • Itinerari de Gestió de la Prevenció de Malalties i Salut

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció per al màster depèn de la Universiteit Gent.

Més informació sobre el màster

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 60
Pràctiques externes
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Itinerari d'Ecosistemes i Salut
AquaHealth Club Optativa 7.5
Aqüicultura i Ecosistemes Optativa 7.5
Ciència d'Animals de Laboratori Optativa 7.5
Competència en Gestió d'Equips Optativa 7.5
Estadística Aplicada Obligatòria 5
Genètica Aqüícola Obligatòria 6
Gestió de Comunitats Aquàtiques Microbianes Obligatòria 4
Gestió de Malalties Víriques Obligatòria 3
Immunologia de Peixos i Mariscs Obligatòria 4
Malalties en Aqüicultura Obligatòria 6
Metodologies d'Anàlisi Ambiental i Qualitat d'Aigües Costaneres Optativa 7.5
Pràctiques Externes Optativa 7.5
Principis de Larvicultura de Peixos Marins Obligatòria 3
Producció Aqüícola de Juvenils Optativa 7.5
Salut i Benestar Animal en Peixos Optativa 7.5
Sistemes de Recirculació Optativa 7.5
Treball Final de Màster Obligatòria 30
Especialitat: Itinerari de Fisiologia i Salut
AquaHealth Club Optativa 7.5
Curs de Laboratori en Salut Piscícola Optativa 2
Curs de Laboratori Piscícola Optativa 2
Estadística Aplicada Obligatòria 5
Estrès, Patologia, Resposta Immunitària i Salut Ambiental Optativa 8
Fisiologia de les Espècies Aqüícoles Optativa 8
Genètica Aqüícola Obligatòria 6
Gestió Bàsica d'Instal·lacions Aqüícoles Optativa 2
Gestió de Comunitats Aquàtiques Microbianes Obligatòria 4
Gestió de la Producció i la Salut en Instal·lacions Aqüícoles Optativa 8
Gestió de Malalties Víriques Obligatòria 3
Immunologia de Peixos i Mariscs Obligatòria 4
Malalties en Aqüicultura Obligatòria 6
Pràctiques Externes Ampliades Optativa 22.5
Principis de Larvicultura de Peixos Marins Obligatòria 3
Treball Final de Màster Obligatòria 30
Especialitat: Itinerari de Gestió de la Prevenció de Malalties i Salut
AquaHealth Club Optativa 7.5
Ciència d'Animals de Laboratori: Ètica i Disseny en Experimentació Animal Optativa 3
Consultoria Acadèmica i Mòduls MOS Optativa 12
Estadística Aplicada Obligatòria 5
Fronteres en Salut Animal Optativa 6
Genètica Aqüícola Obligatòria 6
Gestió de Comunitats Aquàtiques Microbianes Obligatòria 4
Gestió de Malalties Víriques Obligatòria 3
Immunologia de Peixos i Mariscs Obligatòria 4
Malalties en Aqüicultura Obligatòria 6
Nutrició i Salut en Aqüicultura Optativa 6
Pràctiques Externes Ampliades Optativa 22.5
Principis de Larvicultura de Peixos Marins Obligatòria 3
Projecte Curt de Recerca Optativa 6
Qualitat de l'Aigua Optativa 6
Sostenibilitat en Producció de Peixos i Mariscs Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinadora: M. ISABEL NAVARRO ALVAREZ
secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086
Adreça electrònica AquaH: info@aquah.eu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.